Samenwerking

Samenwerking brengt ons verder
We geloven in het belang van samen optrekken. Daarom werkt NPN samen met de volgende partijen.

Keuringsraad KOAG/KAG

We zijn codepartij binnen de Stichting Keuringsraad KOAG/KAG. Deze stichting voert het systeem van zelfregulering voor reclame-uitingen in Nederland uit.

Koepelorganisaties

Er zijn verschillende overeenkomende belangen met de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorgproducten (Neprofarm) en met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Op bepaalde vlakken werkt NPN samen met de drogisterijbranche, CBD en KNDB.

NPN is aangesloten bij de Europese koepel van brancheverenigingen uit de EU-landen, EHPM en bij IADSA, de wereldwijde organisatie waarvan nationale brancheorganisaties uit alle werelddelen lid zijn.

Samenwerking met Dopingautoriteit

NPN heeft samen met NOC*NSF en de Nederlandse Dopingautoriteit het succesvolle Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet en is aanspreekpunt voor bedrijven in de uitvoering van het systeem.

Wetenschap & Innovatie

Renger Witkamp en Saskia Geurts op het Symposium 2018 van NPN

NPN zoekt bij haar activiteiten samenwerking met de wetenschap. NPN faciliteert werkgroepen, ronde tafelsessies, matchmakingsbijeenkomsten en symposia om contacten tussen wetenschap en de industrie te stimuleren.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zijn er negen factsheets gepubliceerd om de wisselwerkingen tussen medicijnen en voedingssupplementen voor zorgprofessionals duidelijk in kaart te brengen. Kijk hier voor meer informatie. Daarnaast zijn er ook consumentenfolders ontwikkeld om meer bewustwording onder consumenten te creëren over dit onderwerp.

Het IVM is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel een verantwoord medicijngebruik in Nederland te bevorderen.

Universiteit Maastricht

Met de Universiteit Maastricht is een nauwe samenwerking op wetenschappelijk gebied. De universiteit heeft in opdracht van NPN onderzoek gedaan naar de veiligheid van vitamine B6 en op dit moment loopt er een literatuuronderzoek naar de interactie tussen medicijnen en voedingssupplementen. Dit als vervolg op de in 2018 gepubliceerde factsheets.

Federatie voor Gezondheid

NPN is recent lid geworden van de Federatie voor Gezondheid en onderschrijft de beweging van nazorg naar voorzorg, de missie van de Federatie.