Over NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN is een actieve vereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van meer dan 100 leden.

NPN is in 1983 opgericht met als doel de belangen te behartigen van bedrijven in natuur- en gezondheidsproducten. NPN staat dan ook voor Natuur- en gezondheidsProducten Nederland. In de loop van de jaren is de focus komen te liggen op voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten.

Visie

Voedingssuppletie is als onderdeel van voeding onlosmakelijk verbonden met het streven naar gezondheid.

Missie

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

Daarnaast hecht de NPN belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. NPN ondersteunt bedrijven hierin onder andere met kwaliteitsprogramma’s en zelfregulering. Tot slot zet NPN zich in voor een goed imago van de branche

Jaarverslagen

Lees meer over onze vereniging in het Jaarverslag 2020: ‘Weerstand’

Weerstand, het was een kenmerkend woord voor de supplementenbranche in 2020. In het jaar waarin de gezondheid van alle Nederlanders meer aandacht kreeg dan ooit, stond werken aan een goede weerstand in de schijnwerpers. Maar de branche ervaarde ook weerstand in de media en via wet- en regelgeving.

Het jaarverslag belicht een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2020 en speerpunten voor 2021.

Voorgaande jaren

Jaarverslag 2019 ‘Het verschil maken’
Jaarverslag 2018: ‘Grenzeloos’
Jaarverslag 2017: ‘Samen verder’
Jaarmagazine 2017: ‘Suppletie is maatwerk’
Jaarmagazine 2016: ‘Werken aan de toekomst’