Over NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN (Natuur- en gezondheidsProducten Nederland) is een actieve vereniging die sinds 1983 de gezamenlijke belangen behartigt van voedingssupplementbedrijven. Op dit moment heeft NPN meer dan 100 leden.

Visie

Voedingssuppletie is als onderdeel van voeding onlosmakelijk verbonden met het streven naar gezondheid.

Missie

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

Daarnaast hecht de NPN belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. NPN ondersteunt bedrijven hierin onder andere met kwaliteitsprogramma’s en zelfregulering. Tot slot zet NPN zich in voor een goed imago van de branche

Jaarverslagen

Lees meer over onze vereniging in het jaarverslag 2022: ‘In beweging‘.

Het afgelopen jaar kwam de samenleving weer in beweging na het opheffen van de laatste lockdown en herstelden we van de coronamaatregelen. Een tijd waarin consumenten in toenemende mate interesse toonden in het werken aan hun weerstand en het ondersteunen van het immuunsysteem. Een trend waarbij we met Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) de consument willen bedienen met goed vindbare, en via de socials aangeboden informatie. Dat de consument zelf actief aan zijn gezondheid werkt blijft onverminderd belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat we afgelopen jaar zagen dat ook na de coronacrisis de zorg overbelast bleef. Door de krapte in de zorg is de beweging van nazorg naar voorzorg urgenter dan ooit. Het is een uitdaging om daar een krachtigere rol voor suppletie te verkrijgen.

Voorgaande jaren

Jaarverslag 2021: ‘Veerkracht’
Jaarverslag 2020: ‘Weerstand’
Jaarverslag 2019 ‘Het verschil maken’
Jaarverslag 2018: ‘Grenzeloos’
Jaarverslag 2017: ‘Samen verder’
Jaarmagazine 2017: ‘Suppletie is maatwerk’
Jaarmagazine 2016: ‘Werken aan de toekomst’