Over NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN (Natuur- en gezondheidsProducten Nederland) is een actieve vereniging die sinds 1983 de gezamenlijke belangen behartigt van voedingssupplementbedrijven. Op dit moment heeft NPN meer dan 100 leden.

Visie

Voedingssuppletie is als onderdeel van voeding onlosmakelijk verbonden met het streven naar gezondheid.

Missie

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

Daarnaast hecht de NPN belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. NPN ondersteunt bedrijven hierin onder andere met kwaliteitsprogramma’s en zelfregulering. Tot slot zet NPN zich in voor een goed imago van de branche

Jaarverslagen

Lees meer over onze vereniging in het jaarverslag 2023: ‘Keuzevrijheid’.

Vrijheid, het is een groot goed. Je beseft pas hoe groot, als het in gevaar komt of wordt afgenomen. Vrijheid impliceert keuzevrijheid. Ruimte om eigen individuele keuzes te maken en niet gedwongen of betutteld te worden. De toenemende regelgeving bedreigt een liberale markt in voedingssupplementen en de keuzevrijheid van de consument zoals we die vandaag de dag in Nederland kennen. Voorbeelden zijn de novel food wetgeving, het verbod op specifieke ingrediënten en in de komende jaren de maximale hoeveelheden voor vitamines en mineralen en restricties op botanicals. En wat te denken van een te brede uitleg van de geneesmiddelenwet, die ook de keuze in werkzame supplementen kan beperken.

Voorgaande jaren

Jaarverslag 2022: ‘In beweging’
Jaarverslag 2021: ‘Veerkracht’
Jaarverslag 2020: ‘Weerstand’
Jaarverslag 2019 ‘Het verschil maken’
Jaarverslag 2018: ‘Grenzeloos’
Jaarverslag 2017: ‘Samen verder’
Jaarmagazine 2017: ‘Suppletie is maatwerk’
Jaarmagazine 2016: ‘Werken aan de toekomst’