Over NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN (Natuur- en gezondheidsProducten Nederland) is een actieve vereniging die sinds 1983 de gezamenlijke belangen behartigt van voedingssupplementbedrijven. Op dit moment heeft NPN meer dan 100 leden.

Visie

Voedingssuppletie is als onderdeel van voeding onlosmakelijk verbonden met het streven naar gezondheid.

Missie

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

Daarnaast hecht de NPN belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. NPN ondersteunt bedrijven hierin onder andere met kwaliteitsprogramma’s en zelfregulering. Tot slot zet NPN zich in voor een goed imago van de branche

Jaarverslagen

Lees meer over onze vereniging in het Jaarverslag 2021: ‘Veerkracht’

Het afgelopen jaar deed een beroep op onze veerkracht. Weer een jaar met coronamaatregelen, met veel aandacht voor gezondheid maar ook met nieuwe zakelijke uitdagingen. Consumenten wilden aan hun veerkracht werken en hun immuunsysteem een boost geven. De supplementenbranche toonde ook veerkracht door uitdagingen zoals een afgesloten Suezkanaal, gesloten fabrieken en recalls vanwege ethyleenoxide. Hoe veerkrachtig je bent, zie je vooral als je uitgedaagd wordt.

In het jaarverslag leest u meer over de inzet van NPN met politieke lobby, het behouden van ingrediënten en het bouwen aan kwaliteit en veiligheid. Ook leest u meer over de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar. Als laatste komen de speerpunten van 2022 aan bod.

Voorgaande jaren

Jaarverslag 2020: ‘Weerstand’
Jaarverslag 2019 ‘Het verschil maken’
Jaarverslag 2018: ‘Grenzeloos’
Jaarverslag 2017: ‘Samen verder’
Jaarmagazine 2017: ‘Suppletie is maatwerk’
Jaarmagazine 2016: ‘Werken aan de toekomst’