Over NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers, groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN is een actieve vereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van meer dan 100 leden.

NPN is in 1983 opgericht met als doel de belangen te behartigen van bedrijven in natuur- en gezondheidsproducten. NPN staat dan ook voor Natuur- en gezondheidsProducten Nederland. In de loop van de jaren is de focus komen te liggen op voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten.

Visie

Voedingssuppletie is als onderdeel van voeding onlosmakelijk verbonden met het streven naar gezondheid.

Missie

NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

Daarnaast hecht de NPN belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven. NPN ondersteunt bedrijven hierin onder andere met kwaliteitsprogramma’s en zelfregulering. Tot slot zet NPN zich in voor een goed imago van de branche

Jaarverslagen

Lees meer over onze vereniging in het Jaarverslag 2019: ‘Het verschil maken’

Uiteindelijk streeft iedereen ernaar: verschil maken, ertoe doen. Kunnen bijdragen aan iets wat je belangrijk vindt. NPN streeft al jaren haar missie na om de consument te laten beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie.

Met name in deze tijd van het jaar kunnen wij als supplementenbranche het verschil maken. Het streven naar gezondheid is onlosmakelijk verbonden met voeding, waar voedingssuppletie een wezenlijk van uitmaakt. Als branche kunnen wij hieraan bijdragen: samen staan we sterk!

Het jaarverslag belicht een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2019 en speerpunten voor 2020, dit jaar voor het eerst digitaal. Bij het opstellen van het vooruitblikkende deel van dit jaarverslag is er geen rekening gehouden met de implicaties van de corona pandemie.

Voorgaande jaren

Jaarverslag 2018: ‘Grenzeloos’
Jaarverslag 2017: ‘Samen verder’
Jaarmagazine 2017: ‘Suppletie is maatwerk’
Jaarmagazine 2016: ‘Werken aan de toekomst’