Disclaimer

Alle informatie die NPN via het internet verspreidt is met zorg samengesteld. NPN zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. NPN aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins. 

Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NPN.