Verantwoord gebruik

Waarschuwingsteksten bij voedingssupplementen

Supplementen zijn veilig te gebruiken. Soms zie je een waarschuwing op de verpakking van voedingssupplementen. Deze waarschuwingen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor zwangere vrouwen of medicijngebruikers. NPN adviseert bedrijven bij welke ingrediënten een waarschuwing aan te bevelen of verplicht is. De Technische commissie van NPN heeft dit advies opgesteld en daarbij zorgvuldige afwegingen gemaakt.

Ten behoeve van een goed advies aan de consument stelt NPN het overzicht met waarschuwingen beschikbaar aan de drogisterijbranche. Zo streeft NPN naar kwalitatief goede informatievoorziening.

Dit overzicht dient beschouwd te worden als informatie en niet is geen etiketteringseis, het betreft immers een advies. Wanneer een waarschuwing niet op de verpakking staat, kan de drogist het overzicht gebruiken ten behoeve van een gebruiksadvies aan de consument.

Factsheets voedingssupplementen en geneesmiddelen

Langdurig gebruik van bepaalde geneesmiddelen kan soms tot ernstige vitamine- en/of mineralentekorten leiden. Ook kunnen bepaalde voedingssupplementen de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. NPN heeft in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) negen uitgebreide factsheets met wetenschappelijke onderbouwing opgesteld om de wisselwerkingen voor zorgprofessionals duidelijk in kaart te brengen.

Het doel is om artsen en apothekers te informeren en bewustwording te creëren over klachten en bijwerkingen van gelijktijdig gebruik van voedingssupplementen en geneesmiddelen. Om medicijngebruikers zelf te attenderen op bepaalde (wissel)werkingen, is er een consumentenfolder met uitgebreide informatie beschikbaar op de website van IVM.

Invloed van geneesmiddelen op de nutriëntenstatus

Geneesmiddel Invloed op nutriënten
Protonpompremmers magnesium en vitamine B12
tekorten
Hydrochloorthiazide kalium en magnesium tekorten
Metformine vitamine B12 tekort
Prednis(ol)on calcium en kalium tekorten
Anticonceptiepil (combinatiepil) lage foliumzuur en magnesium
bloedwaardes

Wisselwerking van voedingssupplementen met geneesmiddelen

Wisselwerking tussen Advies
Ginseng met antistollingsmiddelen voorzichtig met P. ginseng en P. quinquefolius bij antistollingsmiddelen
Ginkgo biloba met antistollingsmiddelen voorzichtig met Ginkgo bij antistollingsmiddelen
Echinacea met immunosuppressiva stoppen of niet starten met echinacea bij immunosuppressiva
Tryptofaan met antidepressiva of slaapmiddelen stoppen of niet starten met tryptofaan of een supplement met 5-HTP bij geneesmiddelen met een serotonerge werking. Ook niet combineren met geneesmiddelen met centraal dempende werking, zoals slaapmiddelen