Standpunten

Kwaliteit & veiligheid staan bovenaan

NPN helpt haar leden met workshops en diverse middelen om voordelig en snel te voldoen aan alle wettelijke regels en eisen voor kwaliteit. Ieder bedrijf is verplicht volgens HACCP-richtlijnen te werken en een HACCP-handboek te maken, afgestemd op het eigen bedrijfsproces en producten.

Minder regeldruk, liberale wetgeving en gezond ondernemersklimaat

NPN hecht belang aan een gezond ondernemersklimaat en pleit voor eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en terughoudendheid aangaande restrictieve wetgeving. NPN zet zich ervoor in dat een liberale wetgeving behouden blijft op het gebied van ingrediënten, anders dan vitamines en mineralen.

De kracht van zelfregulering

NPN stimuleert zelfregulering op het gebied van commerciële communicatie over producten en is codepartij in de stichting Keuringsraad KOAG/KAG.

NPN vindt dat met eigen regels voor verantwoorde publieksreclame, beperkende wetgeving overbodig is. Daarom is NPN betrokken bij het opstellen van het Richtsnoerdocument Claimsverordening en Richtsnoer informatievoorziening beroepsbeoefenaren.

Dopingvrije voedingssupplementen

NPN heeft samen met de Dopingautoriteit en NOC*NSF, het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen topsport (NZVT) ontwikkeld. Dit is een uniek kwaliteitssysteem waarbij voedingssupplementen worden getest op afwezigheid van dopinggeduide stoffen.

Samenwerken met wetenschap

NPN zoekt bij haar activiteiten en het behalen van haar doelstellingen samenwerking met de wetenschap. In samenspraak met wetenschappelijke instituten zoekt NPN naar mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek toegesneden op voedingssupplementen te ontwikkelen. Ook werkt zij samen om de consument te kunnen voorzien in betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie over veilig gebruik van supplementen. NPN stimuleert bedrijven om de kwaliteit, stabiliteit en werkzaamheid van actieve ingrediënten te onderzoeken. NPN speelt hierin een faciliterende rol en kan u in contact brengen met wetenschappelijke instanties en subsidieverstrekkers.

Consumenteninformatie gericht op bewustwording

Op initiatief van NPN is het Informatiecentrum voedingssupplementen en gezondheid (IVG) opgericht. Het IVG informeert hoe voedingssupplementen, als onderdeel van gezonde voeding, bijdragen aan gezondheid. Het nut en de veiligheid van supplementen zijn belangrijke pijlers.