Belangenbehartiging

NPN onderneemt allerlei activiteiten om de belangen van haar leden te behartigen. Uitgangspunten zijn een gezond ondernemersklimaat en een verantwoorde industrie. NPN pleit voor verminderde regeldruk en het nemen van verantwoordelijkheid door bedrijven.

De meeste wetgeving relevant voor voedingssupplementen komt vanuit Europa. Toch blijven er zaken die nationaal geregeld worden, zoals interpretatie en handhaving. NPN is gesprekspartner van de overheid -nationaal en internationaal-, andere brancheverenigingen, wetenschappelijke instellingen en belanghebbenden.

Er zijn verschillende veranderingen in wetgeving die voedingssupplementen raken. Onderstaande geeft de positie van NPN weer.

Kruiden gebruik in supplementen

NPN zet zich in om de unieke, liberale positie in Nederland, met een breed assortiment producten met kruiden als voedingssupplement te behouden.

 • Met een succesvolle lobby in 2019 is een totaalverbod op synefrine voorkomen in het aangepaste Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Ook heeft NPN bewerkstelligd dat de norm voor Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) van 1 μg per kg (1 ppb) niet voor alle kruidenpreparaten gaat gelden. Na de zomer van 2020 wordt een Europese norm verwacht.
 • Er is veel onzekerheid en problematiek rondom het meten van Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in kruidenpreparaten. Er zijn grote discrepanties tussen verschillende laboratoria. NPN heeft bij NVWA om aandacht en passende maatregelen gevraagd.

Maxima vaststellen op basis van veiligheid

Binnen de Europese Richtlijn voor Voedingssupplementen 2002/46/EG zullen in de toekomst maximale hoeveelheden worden vastgesteld voor vitamines en mineralen. Deze wetgeving kan beperkingen opleveren voor met name hooggedoseerde preparaten.

 • NPN pleit ervoor om veiligheid als criterium aan te houden bij het vaststellen van maximale hoeveelheden.

Novel Food wetgeving

Voor sommige ingrediënten in voedingssupplementen, met name kruidenextracten, vormt de Novel Foodwetgeving een bedreiging. In 2019 was dit het geval voor producten met cannabidiol. Het ministerie werd gevraagd om CBD-producten niet van de markt te weren, met risico voor een illegale markt met producten van slechte kwaliteit tot gevolg; maar om samen te werken aan een markt met uitsluitend veilige producten zonder medische claims.

 • NPN ageert tegen een uitbreiding van de werking van de Novel Food wetgeving.
 • NPN helpt bedrijven met gegevens uit de NPN Novel Food database om aan te tonen dat producten niet onder de Novel Food wetgeving vallen.

Artikel 8 procedure

In 2019 was de artikel 8 procedure uit de Verrijkingsverordening een bedreiging voor het gebruik van een aantal stoffen in supplementen. Via deze procedure wordt de veiligheid van de volgende stoffen nu nader onderzocht, met een risico op verbod of beperkingen:

 • Monacoline K
 • Hydroxyanthraceen derivaten (HAD)
 • Groene thee catechines
 • Astaxanthine
 • Alfaliponzuur
 • Venkel thee

NPN zet zich ervoor in dat er alleen een verbod komt bij bewezen onveiligheid of bij een bewezen onveilige dosering. Ze pleit voor proportionele maatregelen, ook in het licht van de gezondheidseffecten die stoffen met zich meebrengen. Met een advocaat is geanalyseerd hoe de artikel 8 procedure is bedoeld en waar die afwijkt van de huidige praktijk.

Flexibiliteit bij gezondheidsclaims

Met de Europese Claimsverordening zijn uitingen over gezondheid, zogenaamde gezondheidsclaims, beperkt tot een positieve lijst van toegestane claims.

 • Binnen de zelfregulering, waar NPN codepartij is, hebben we allerlei voorbeeldbewoordingen uitgewerkt voor de toegelaten gezondheidsclaims. Dit geeft Nederlandse bedrijven flexibiliteit om in reclame en op verpakkingen zelf een bewoording te kiezen. Ook werken we binnen zelfregulering mee aan codes en richtlijnen.
 • NPN zet zich in dat consumenten geïnformeerd kunnen worden over inhoudsstoffen van producten, ook wanneer daarvoor geen voedings- of gezondheidsclaims zijn goedgekeurd.

Europese handelsbarrières wegnemen, Nederlandse vrijheden bewaken

Ondanks wetgeving die vrij handelsverkeer binnen de EU mogelijk maakt op basis van wederzijdse erkenning, zijn er nog steeds handelsbarrières. Dit komt doordat landen producten op een verschillende manier indelen als geneesmiddel of voedingssupplement.

 • NPN bewaakt het behoud van de vrijheden voor voedingssupplementen in Nederland.
 • We informeren leden, o.a. door workshops en de Exporthandleiding, over het recht op vrijhandelsverkeer, en de mogelijkheden voor export en import.
 • We bieden leden hulp bij exportproblemen. 

De reputatie van voedingssupplementen versterken

NPN zet zich in voor betrouwbare informatie over het nut van voedingssuppletie.

 • De periodiek EXTRA brengt het belang van voedingssupplementen en NPN onder de aandacht. Deze is bedoeld voor iedereen die werkt op het gebied van voeding & gezondheid, zowel beleidsmatig als binnen wetenschap, retail of industrie.
 • NPN brengt algemene informatie uit over voedingssupplementen. Bijvoorbeeld via onze consumentenbrochures. Bekijk hier. Deze worden o.a. verspreid via gezondheidswinkels, drogisterijen, apotheken en therapeuten, die de informatie kunnen gebruiken in hun advies aan klanten.
 • Via het Informatiecentrum voedingssupplementen & gezondheid (ivg-info.nl) wordt de consument geïnformeerd over het nut en de veiligheid van voedingssupplementen.
 • NPN bouwt en onderhoudt contacten met vakbladen en media.
 • NPN informeert leden bij negatieve berichtgeving, waar mogelijk met een reactie of statement, zodat zij eventuele vragen van klanten snel kunnen beantwoorden.

Overige veranderingen in relevante wetgeving

NPN houdt de vinger aan de pols over alle veranderende wetgeving die voedingssupplementen beïnvloedt. Hierbij valt te denken aan wetgeving op het gebied van etikettering, additieven en contaminanten, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke eigenschappen van voedingssupplementen.