Diensten

NPN richt haar dienstverlening voornamelijk op aangesloten bedrijven. Ook niet-aangesloten bedrijven kunnen middels consultancy gebruik maken van een aantal diensten.

Informatie en advies aan leden

NPN houdt haar leden op de hoogte van actualiteiten in de branche via de nieuwsbrief, website, workshops en vergaderingen. Dit helpt bedrijven, groot en klein, om (snel en efficiënt) te voldoen aan nieuwe wetgeving, handhavingsbeleid of zelfregulering. Ieder lid kan gebruik maken van de NPN helpdesk.

Checklisten van NPN

Voor leden zijn praktische hulpmiddelen beschikbaar om te kunnen voldoen aan alle wettelijke regels en eisen. Bijvoorbeeld met de checklist verpakkingsteksten (etikettering), exportmap, de Quality guide for food supplements, checklist mogelijk risico’s in voedingssupplementen (als onderdeel van HACCP) en een overzicht met waarschuwingsteksten voor ingrediënten in voedingssupplementen.

Workshops

NPN organiseert workshops met thema’s als Europese wetgeving over gezondheidsclaims, etikettering, kwaliteit of export. Theorie en interactieve sessies wisselen elkaar af. Na afloop is er mogelijkheid om contacten te leggen met andere bedrijven uit de branche. De workshops zijn toegankelijk voor leden en vinden twee keer per jaar plaats.

Consultancy

NPN verzorgt ook trainingen en workshops voor niet-leden en kan uw bedrijf met verschillende vraagstukken helpen, tegen betaling. Bekijk hier meer informatie. Houd onze agenda bij voor aankomende activiteiten, of neem contact op voor advies op maat.

Supplementen vergadering

Alle ontwikkelingen op het gebied van voedingssupplementen worden behandeld, met name wat betreft wetgeving. Het bureau doet verslag van actuele zaken en de status van de diverse lopende projecten wordt toegelicht. De vergadering vindt twee keer per jaar plaats en is toegankelijk voor alle leden van NPN.

Netwerken NPN-leden

NPN leden krijgen tijdens de verschillende activiteiten en vergaderingen altijd de ruimte voor netwerken. Dit biedt de mogelijkheid voor het onderhouden van contacten met concullega’s of nieuwe klanten.

Met lidmaatschap van NPN verzekert u zich bovendien van inspraak in onze standpunten bij belangrijke ontwikkelingen. Er is voldoende gelegenheid om ervaringen en ideeën over ontwikkelingen binnen de branche uit te wisselen.

Calamiteiten

Bij calamiteiten behartigt NPN branche-brede belangen, wanneer de calamiteit meerdere leden raakt of kan raken. Bijvoorbeeld bij negatieve berichtgeving in de media. Zie ook onze persberichten.

Imago van voedingssupplementen verbeteren

NPN zet zich in voor een goed imago van de voedingssupplementenbranche. Met actieve PR werken we aan een breed draagvlak voor supplementen. Via diverse tools en media brengen we nut en veiligheid van voedingssupplementen positief onder de aandacht bij de consument. Als NPN lid, kunt u uw voordeel doen met deze tools en positieve berichtgeving richting de media! Bekijk de promotiematerialen en Media Kit.

EXTRA, nieuws over voedingssupplementen

Met het periodiek EXTRA, informeert NPN viermaal per jaar over algemene ontwikkelingen in de branche. EXTRA is bedoeld voor iedereen die werkt op het gebied van voeding en gezondheid, zowel beleidsmatig, wetenschappelijk als binnen zorg en industrie.