Vitamine D en infectieziekten

10 februari 2022

Vitamine D is een belangrijke vitamine. Mensen die een getinte huid hebben, weinig buiten komen, hun huid bedekken of weinig vis en zuivelproducten eten lopen risico om niet genoeg vitamine D binnen te krijgen. Vitamine D is belangrijk voor het in standhouden van sterke tanden en botten, het speelt een rol in de aanmaak van cellen en weefsels en zorgt mede voor een goede weerstand. Ook steeds meer studies laten zien dat vitamine D een rol speelt bij het verloop van infectieziekten zoals Covid-19. Wetenschappers en artsen riepen in 2020 al op tot een vitamine D suppletie advies voor de algemene bevolking. De Gezondheidsraad deelde echter hun standpunt niet. Zouden zij hun standpunt moeten heroverwegen?

Artsen collectief

Eind 2020 schreven artsen en wetenschappers een open brief, die gericht was aan alle regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen, artsen en gezondheidswerkers. In deze brief beschreven ze de relatie tussen vitamine D, het aantal besmettingen met Covid-19 en met het ziekte verloop ervan. Ze schreven dat wereldwijd meer dan 33% van de mensen een vitamine D deficiëntie heeft en dat meer dan 50% een insufficiëntie heeft. In de brief riepen ze overheden op voor gerichte aanbevelingen om de vitamine D status van volwassenen te verhogen. Ze riepen specifiek op voor een dagelijkse inname van 4000 IU (100 µg) voor alle volwassenen en om de vitamine D status van alle Covid-19 patiënten te meten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Israëlisch onderzoek

Zeer recent verscheen de publicatie van een nieuw Israëlisch onderzoek naar de relatie tussen vitamine D en Covid-19. Ook dit onderzoek liet duidelijk zien dat er een relatie bestaat tussen de vitamine D status en de ernst en dodelijkheid van een Covid-19 infectie. Het unieke aan dit onderzoek was dat er werd gekeken naar de vitamine D waarde van de laatste meting vóór infectie met Covid-19. Op deze manier kon de mogelijke invloed van de ziekte zelf op de hoeveelheid vitamine D in het bloed worden uitgesloten. 

Van de opgenomen patiënten die hun vitamine D status tussen de 14 en 730 dagen voorafgaand aan de infectie hadden laten bepalen had meer dan de helft een deficiëntie (<20 ng/mL). De dodelijkheid van het virus bleek onder de mensen met een vitamine D te kort vele malen groter te zijn dan bij de mensen die geen tekort hadden. Ook een ernstig ziekteverloop kwam significant vaker voor bij de patiënten met een vitamine D tekort.

De onderzoekers concluderen dat het onderzoek bijdraagt aan het bewijsmateriaal dat een vitamine D tekort een voorspellende factor is voor het ziekteverloop en mortaliteit van Covid-19.

Gezondheidsraad

In maart 2021 publiceerde De Gezondheidsraad hun advies over vitamine D in relatie tot Covid-19. Hierin concludeerde zij dat er over vitamine D in relatie tot de preventie van COVID-19 is nog weinig onderzoek van voldoende kwaliteit beschikbaar was. Over vitamine D in relatie tot acute luchtweginfecties concludeerde ze dat er aanwijzingen zijn dat dagelijkse vitamine D-supplementen in lage doseringen luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar dat het gaat om een klein effect. Haar advies aan de Nederlandse bevolking is de voedingsnorm voor vitamine D te halen, ten behoeve van een optimale botgezondheid. Nu bijna een jaar later zijn er een steeds meer onderzoeksresultaten over het effect van vitamine D op het verloop van Covid-19. Ook het meest recente Israëlische onderzoek laat weer een relatie zien. NPN is van mening dat De Gezondheidsraad er goed aan doet om opnieuw naar het huidige suppletie advies te kijken.

Bekijk hier wat de afgelopen tijd is gebeurd rondom vitamine D