Vitamine C belangrijk voor ernstig zieke patiënten

10 maart 2022

Vitamine C is veruit de meest bekende vitamine. Het is betrokken bij veel processen in het lichaam. Hierdoor draagt het bij aan een verscheidenheid aan gezondheidseffecten in ons lichaam en is het onmisbaar voor de mens. Vitamine C ondersteunt bijvoorbeeld het immuunsysteem, draagt bij aan de vorming van collageen, ondersteunt het zenuwstelsel en helpt lichaamscellen te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Een recente meta-analyse laat zien dat vitamine C ook een positief effect heeft bij ernstig zieke mensen. Het verkleint de kans op overlijden en verkort de opname duur op de IC. Daarnaast bleek de vitamine C in de gegeven dosering veilig te zijn voor de nieren.

Onderzoek naar vitamine C

Vitamine C is in de afgelopen jaren al veel onderzocht in klinische settings. Eerdere studies toonden al aan dat vitamine C de duur van mechanische beademing verkortte. In de nieuwe meta-analyse zijn veel nieuwe onderzoeken meegenomen: 53 studies met in totaal 352.395 ernstig zieke patiënten. Het betreft zowel observationele studies als experimentele studies. De patiënten kregen in alle studies vitamine C via het infuus toegediend.

Minder vaak overlijden

Uit alle resultaten samen bleek dat ernstig zieke mensen minder vaak kwamen te overlijden wanneer zij extra vitamine C kregen. Wanneer er alleen werd gekeken naar de resultaten van de observationele studies werd hetzelfde effect gevonden. Maar de resultaten van de experimentele studies alleen lieten dit niet zien.

De patiënten uit de experimentele studies konden verdeeld worden in operatie patiënten en sepsis patiënten. Sepsis, ook wel bloedvergiftiging, is een ernstige ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie. Deze verloopt zo ernstig dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen.

Wanneer er specifiek naar operatie patiënten in experimentele studies werd gekeken vonden de onderzoekers wel een significant resultaat. De patiënten bleken minder vaak te overlijden als ze extra vitamine C kregen. Voor sepsis patiënten vond men dit effect niet, terwijl dit in eerdere studies wel was gevonden. Eerder schreef NPN daar ook een artikel over.

Verkorte opname duur

Er werd ook gekeken naar het effect op de duur van opname in het ziekenhuis. Het bleek dat patiënten die extra vitamine C kregen minder lang in het ziekenhuis en IC verbleven dan patiënten die geen extra vitamine C kregen.

Ook hier werd weer gekeken naar het verschil tussen patiënten die een operatie hadden gehad en patiënten met sepsis. De operatie patiënten die extra vitamine C kregen lagen gemiddeld 1,7 dagen korter in het ziekenhuis. Voor patiënten met sepsis werd geen verschil in opname duur op de IC gevonden.

Veiligheid

Vitamine C wordt gemetaboliseerd tot oxalaatverbindingen die zich in de nieren kunnen ophopen en acuut nierletsel kunnen veroorzaken. De onderzoekers zijn daarom ook nagegaan of de patiënten die extra vitamine C kregen vaker last kregen van hun nieren. Uit de analyse blijkt dat dit niet het geval is. Het ging in de studies om doseringen van 500 tot >15.000 mg vitamine C per dag. Dit resultaat kwam overeen met de bevindingen uit eerdere meta-analyses. De onderzoekers denken daarom dat vitamine C veiliger is voor de nieren dan wordt gedacht.

Bron: Shrestha, D. B., Budhathoki, P., Sedhai, Y. R., Mandal, S. K., Shikhrakar, S., Karki, S., … & Fowler, A. A. (2021). Vitamin C in Critically Ill Patients: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, 13(10), 3564.