Vitamine C in klinische setting

14 september 2017

Vitamine C is recent op verschillende manieren succesvol ingezet in een klinische setting. Onderzoek van artsen uit de Verenigde Staten laat zien dat de levens van doodzieke patiënten met sepsis (bloedvergiftiging) gered kunnen worden door het toedienen van een hoge dosering vitamine C, in combinatie met thiamine en hydrocortison. Ook onderzoekers van het VUmc zien voor vitamine C een belangrijke rol weggelegd in de behandeling van patiënten op de Intensive Care.

Lage vitamine C status bij ontsteking

Bij een infectie en kort na bijvoorbeeld een reanimatie ontstaan er veel vrij zuurstofradicalen. Door de hoge hoeveelheid radicalen in het bloed lijden de cellen, weefsels en organen ernstige schade. De belangrijkste functie van vitamine C is als antioxidant, door vrije radicalen in het lichaam weg te vangen. Het vitamine C gehalte in het bloed daalt dan ook zeer snel wanneer mensen op de IC liggen met een ernstige infectie. Door patiënten een hoge dosis vitamine C te geven, kunnen er meer radicalen worden weggevangen en lijdt het lichaam minder schade.

Vitamine C en sepsis

Begin 2016 behandelde het team van dr. Marik, ziekenhuis Virginia, drie sepsispatiënten met vitamine C in combinatie met thiamine en het gebruikelijke hydrocortison. Zij herstelden snel en onverwachts. Zelfs al voordat de gehele behandeling was voltooid, konden ze de IC verlaten. Deze klinische ervaring motiveerde Marik om een groter onderzoek naar de effecten te doen.

Uit de resultaten van het daaropvolgende onderzoek volgde dat vitamine C, in combinatie met thiamine en hydrocortison mogelijk effectief is om het sterftecijfer op de IC te verlagen. Van de groep die extra vitamines kreeg overleed niemand aan de gevolgen van de sepsis, terwijl ook het gevreesde orgaan-falen uitbleef. In de controlegroep die geen extra vitamine C (en vitamine B1) kregen toegediend overleed 40%. Kanttekening bij het onderzoek is dat het geen randomized controlled trial is. Meer studies zijn nodig om het effect te kunnen vaststellen en de veiligheid te bevestigen. Maar het onderzoek is een doorbraak en veelbelovend!

Onderzoek VUmc: vitamine C na harstilstand

Onderzoekers van het VUmc in Amsterdam willen een grootschalige studie gaan opzetten, waarin zij de effecten van een hoge dosis vitamine C willen meten in patiënten die succesvol zijn gereanimeerd na een hartstilstand. Hypothese is dat vitamine C zorgt voor minder schade en een verkorte behandelduur. Het project wordt financieel gesteund door ZonMW. Vitamine C is goedkoop, veilig en voor elk ziekenhuis beschikbaar. Dat maakt vitamine C een aantrekkelijk middel om in te zetten.

In het onderzoek zullen twee verschillende doseringen vitamine C worden vergeleken, om zo een optimale dosis vitamine C voor het beste klinische resultaat te vinden. Onder andere effecten aan het hart, de nierfunctie, spierzwakte en sterftecijfer zullen in de resultaten worden meegenomen. Zes andere ziekenhuizen in Nederland werken mee aan het onderzoek.  

Heleen Oudemans-van Straaten, bedenker van het project, vindt de resultaten van het onderzoek van Marik indrukwekkend en veelbelovend. Na jaren van aanvragen indienen bij het ZonMW is er nu eindelijk geld toegewezen om de klinische effecten van vitamine C te onderzoeken. “Dat is mede de verdienste van Marik, hij heeft de medische wereld op dit spoor gezet en enthousiast gemaakt over vitamine C”.

Bronnen: