Inzenden en stemmen

Stuur onderzoek of toepassing in

Inzenden van wetenschappelijke onderzoeken en/of toepassingen in praktijk kan via onderstaande button.

De inzending moet vergezeld worden van de naam van het onderzoek of de toepassing, de instelling, namen van de onderzoekers of uitvoerenden, een korte motivatie (max. 250 woorden) en een bronvermelding en/of link. De publicatie van het onderzoek of de start van de toepassing moeten voldoende recent zijn.

De sluitingsdatum voor inzendingen voor de James Lind Prijs 2021: 30 april.

Categorie onderzoek
Impactvolle Nederlandse wetenschappelijke onderzoeken naar positieve effecten van fysiologisch actieve (voedings)stoffen op de gezondheid bij mensen.

Categorie toepassing
Baanbrekende en/of effectieve projecten of toepassingen in Nederland, waarbij met de inzet van fysiologisch actieve (voedings)stoffen de gezondheid wordt bevorderd.