Sprekers inspiratiemiddag ‘Voedingssupplement en medicijn, samen of niet!’

Rinske Pauw

Rinske Pauw adviseert ziekenhuizen e.a. zorginstellingen, (ziekenhuis-)apotheken, beleidsmakers, onderzoekers, patiëntenorganisaties en andere stakeholders uit de gezondheidszorg. Momenteel werkt ze als adviseur-ziekenhuisapotheker voor een landelijke ziekenhuisapotheek die de farmaceutische zorg voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) verzorgt. Hier voert ze met name audits uit, geeft scholing, is lid van geneesmiddelencommissies en adviseert in allerlei vraagstukken, op farmaceutische inhoudelijk, beleidsmatig, logistiek of inkoop vlak. Daarnaast is ze docent , geeft gastcolleges, verzorgt Farmacotherapeutisch Transmurale Overleggen (FT(T)O‘s) en workshops, begeleidt intervisies en is voorzitter van de landelijke werkgroep Voeding en Farma.

Renger Witkamp

Renger Witkamp (1959) studeerde Biologie en Farmacie. Na zijn apothekersexamen en promotie werkte hij als universitair hoofddocent farmacologie bij de Universiteit Utrecht. In 1996 stapte hij over naar TNO, waar hij verschillende wetenschappelijke en leidinggevende functies bekleedde. In 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar bij de Wageningen Universiteit, waar hij momenteel de groep Nutritional Biology leidt. Deze groep richt zich vooral op de rol van voeding, al dan niet in combinatie met andere leefstijlfactoren en medicijnen, bij veroudering en (herstel na-) chronische ziektes. Naast zijn rol in onderwijs en onderzoek is hij onder andere actief als voorzitter van het Instituut  Medicinale Cannabis Nederland en van de adviesraad van de stichting Voeding Leeft, waar hij zich bezighoudt met de toepassing van leefstijlinterventie als therapie. Verder is hij bestuurslid van de Alliantie Voeding in de Zorg en van de ENLP (European Nutritrion Leadership Platform).

Misha Vrolijk

Campus Venlo - Staff

Misha Vrolijk is assistant professor met een achtergrond in de voedingstoxicologie. Voor zijn onderzoek richt hij zich op verschillende vraagstukken die te maken hebben voedselveiligheid vanuit een toxicologisch perspectief. Hierbij gaat speciale interesse uit naar de veiligheid van voedingssupplementen, waarop hij van 2013 tot 2017 zijn promotieonderzoek heeft uitgevoerd bij de vakgroep Farmacologie en Toxicologie van de Universiteit Maastricht. Interacties tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen was één van de thema’s die regelmatig terugkwam in dit onderzoek. Na zijn is promotie heeft hij zijn onderzoek voortgezet en uitgebreid naar voedselveiligheid in het algemeen, waarbij hij momenteel als begeleider bij verschillende PhD-onderzoeken betrokken is die allen te maken hebben met verschillende aspecten van voedselveiligheid. Zo worden er momenteel verschillende onderzoeksprojecten gedaan naar de relatie tussen voedselbereiding en -verwerking en (chemische en biologische) veiligheid; naar de chemische veiligheid van voedselverpakkingsmaterialen; naar de veiligheid van nieuwe eiwitbronnen en naar de veiligheid van voedingssupplementen.

André Janse

A. (André) Janse - Ziekenhuis Gelderse Vallei

André Janse is sinds 2006 klinisch geriater in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook is hij promovendus aan de Wageningen University & Research (WUR).

Als onderzoeker werkt André aan verschillende onderzoeksprojecten over onder andere polyfarmacie en (micro)nutriëntentekorten, bewegen in het ziekenhuis en de associatie tussen de diagnose van cognitiestoornissen en micronutriënten.

Ook is André voorzitter van het bestuur Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband en vice-voorzitter van de Vereniging Medische Staf; co-bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei (portefeuille Kwaliteit en Veiligheid).

Ilona Suurs

Ilona Suurs

Ilona Suurs studeerde Voeding en Diëtetiek aan de hogeschool Arnhem Nijmegen. Na het afstuderen, startte ze haar loopbaan in 2008 als klinisch diëtist in Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Zij werkte o.a. op de maag darm lever afdeling en op de intensive care. In 2010 heeft ze de overstap gemaakt naar het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, huidig het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Zij werkte als diëtist op verschillende afdelingen, waaronder intensive care, neurochirurgie, interne geneeskunde en de maag darm lever afdeling. Na de nascholing farmacologie voor paramedici is haar interesse naar de werking en interactie van geneesmiddelen gewekt. Sinds 2019 mag zij zich de 1e farmadiëtist van Nederland noemen. Ze werkt nauw samen met de ziekenhuisapotheek om de wetenschappelijke kennis over de interacties tussen voeding en medicatie naar de klinische praktijk te vertalen en hierop een ziekenhuisbreed beleid te maken en dit in begrijpelijke taal aan de patiënt over te brengen. Ook is ze lid van de landelijke werkgroep Voeding en Farma. Naast haar rol als farmadiëtist is zij werkzaam als senior diëtist en is zij lid van het technische voedingsteam wat zich bezighoudt met de zorg rondom de PEG-sondes.