Diensten

NPN richt haar dienstverlening voornamelijk op aangesloten bedrijven. Ook niet-aangesloten bedrijven kunnen gebruik maken van een aantal diensten.

Informatie en advies aan leden

NPN houdt haar leden op de hoogte van actualiteiten in de branche, via een nieuwsbrief, de website, workshops en vergaderingen. Dit helpt bedrijven, groot en klein, om (sneller) te voldoen aan nieuwe wetgeving, handhavingsbeleid of zelfregulering. Ieder lid kan gebruik maken van een aantal uren individueel advies via de NPN helpdesk

> NPN consultancy, korting voor NPN-leden

Via NPN consultancy kunnen ook niet-leden gebruik maken van onze expertise. Het tarief voor deze diensten voor niet-leden is €125,- per uur excl. BTW. NPN leden krijgen 40% korting en betalen voor maatwerk € 75,- per uur excl. BTW.

Via consultancy kan NPN maatwerk leveren, specifiek ingaan op een vraag die uw bedrijf heeft. Een aantal van onze vaste diensten vindt u hieronder. Neem contact met ons op als uw vraagstuk er niet bij staat. Wij kijken graag hoe we u van dienst kunnen zijn.

 • Informatiebijeenkomst etikettering
 • Etiketteringsadvies 
 • Advies gebruik Voeding- & Gezondheidsclaims
 • Advies bij het aanpassen van producten aan (nieuwe) wettelijke eisen
 • Informatie & advies over vrij handelsverkeer: mogelijkheden voor Export
 • Hulp bij Import naar Nederland
 • Trainingen & workshops
 • Assortimentsscan

Checklisten van NPN

Voor leden zijn praktische hulpmiddelen beschikbaar zodat bedrijven snel en voordelig kunnen voldoen aan alle wettelijke regels en eisen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Checklist voor verpakkingsteksten, Exportmap, de Quality guide for food supplements, checklist Branchespecifieke CCP's als onderdeel van HACCP en het overzicht met waarschuwingsteksten. 

> EXTRA, nieuws over voedingssupplementen

Met het periodiek EXTRA, informeert NPN zes maal per jaar over algemene ontwikkelingen in de branche. EXTRA is bedoeld voor iedereen die werkt op het gebied van voeding en gezondheid, zowel beleidsmatig, wetenschappelijk als binnen zorg en industrie. Meld u gratis aan 

Calamiteiten

Bij calamiteiten behartigt NPN de belangen indien de calamiteit branchebreed is en meerdere leden raakt of kan raken. Bijvoorbeeld bij negatieve berichtgeving in de media. Zie persberichten

> NZVT

Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen aan het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Voor leden zijn de administratieve werkzaamheden van NPN gratis. Zie www.npninfo.nl/NZVT.

Imago van voedingssupplementen versterken 

NPN zet zich in voor een goed imago van de voedingssupplementenbranche. Met actieve PR werken we aan een breed draagvlak voor supplementen. Via diverse tools en media brengen we nut en veiligheid van voedingssupplementen positief onder de aandacht bij de consument. U, als NPN lid, kunt uw voordeel doen met deze tools en positieve berichtgeving richting de media! Bekijk de promotiematerialen en Media Kit.

> Informatiebijeenkomst Etikettering

NPN biedt bedrijven, zowel NPN-leden als niet-leden, actief hulp bij het opstellen van een etiket voor voedingssupplementen. In de praktijk blijkt dat het opstellen van een etiket dat aan alle wettelijke eisen voldoet veel vragen oproept. Voor de etikettering van supplementen zijn tal van voorschriften van toepassing, denkt u aan wetgeving over allergenen, ingrediëntendeclaratie, additieven, novel foods en claims. Alle relevante wetsvoorschriften worden overzichtelijke gepresenteerd, dit bespaart veel zoekwerk. 

Tijdens de informatiebijeenkomst etikettering wordt de wetgeving met betrekking tot etiketteringseisen voor voedingssupplementen besproken. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om een nieuw etiket op te stellen, bestaande etiketten te bespreken en vragen te stellen over verpakkingsteksten. Bij het maken van etiketten kunt u gebruik maken van de door NPN opgestelde checklist verpakkingsteksten, die uitvoerig wordt toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst. 

De informatiebijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur. Individuele bedrijfssessies zijn mogelijk wanneer u bedrijfsspecifieke gegevens wilt bespreken. Ook kunnen meerdere bedrijven tegelijk deelnemen aan een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst kan gehouden worden bij NPN in Amersfoort, maar wordt ook als in-company training aangeboden. 

Voor meer informatie over het programma, de kosten en deelname kunt u contact opnemen met het NPN Bureau. 

Workshops & vergaderingen

In workshops komen allerlei thema's aan bod. Per keer wordt een thema belicht, zoals Europese wetgeving over gezondheidsclaims, etikettering, kwaliteit of export. Theorie en interactieve sessies wisselen elkaar af. Na afloop is er mogelijkheid om contacten te leggen met andere bedrijven uit de branche. De workshops zijn toegankelijk voor leden en vinden ongeveer twee keer per jaar plaats.

> Daarnaast verzorgt ook NPN consultancy regelmatig trainingen en workshops over diverse thema’s. Hier kunnen ook niet-leden tegen betaling aan deelnemen. Houd onze agenda bij voor aankomende activiteiten. 

Tweejaarlijkse vergadering Voedingssupplementen

Alle ontwikkelingen op het gebied van voedingssupplementen worden behandeld, met name wat betreft wetgeving. In deze vergadering doen tevens de werkgroepen verslag van actuele zaken en wordt de status van de diverse lopende projecten toegelicht. De vergadering vindt twee keer per jaar plaats en is toegankelijk voor alle leden van NPN. 

Netwerken door NPN-leden

NPN leden hebben de gelegenheid om elkaar meerdere keren per jaar te treffen tijdens de diverse bijeenkomsten. Dit is goed voor het opbouwen van de onderlinge contacten en voor het onderhouden van relaties. NPN-leden kunnen deelnemen aan diverse werkgroepen. Zo spreekt u op regelmatige basis concullega ’s uit de branche over inhoudelijke onderwerpen. Met lidmaatschap van NPN verzekert u zich bovendien van inspraak in de NPN-standpunten bij belangrijke ontwikkelingen. Er is voldoende gelegenheid om ervaringen en ideeën over ontwikkelingen binnen de branche uit te wisselen.

 • banner-small-01.jpg
 • banner-small-02.jpg
 • banner-small-04.jpg

© 2015-2020 NPN | Disclaimer | Privacy

Website gebouwd door Intronet/Boas.pro