Workshop duurzaamheid

1 december 2022

Op donderdag 24 november organiseerde NPN voor haar leden een workshop over duurzaamheid. Duurzaamheid wordt voor grote en kleine bedrijven een steeds belangrijker onderdeel in de bedrijfsvoering. Voor grote bedrijven wordt het in de nabije toekomst zelfs verplicht om diverse duurzaamheidsdoelen te behalen. De workshop gaf bedrijven inzicht in de diverse scopes om te verduurzamen. Twee NPN leden namen ons mee in de reis die zij hebben gemaakt met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast presenteerde de Climate Neutral Group hoe zij bedrijven helpen te verduurzamen. Een brainstorm met de deelnemers van de workshop gaf inzicht in welke rol NPN hierbij kan spelen.

B Corp organisatie

Manon Bezemer, impact manager & B keeper bij Winclove nam ons mee in het verhaal over hoe en waarom Winclove een B Corp organisatie is geworden. B Corp staat voor Benefit Corporation en is een certificering voor bedrijven. De bedrijven worden beoordeeld op milieu- en sociale impact. Ongeveer zeven jaar geleden kwam bij Winclove de vraag naar boven hoe ze het bedrijf achter wilden laten voor de volgende generatie. Zij kwamen uit bij B corp, maar Manon gaf aan dat er veel verschillende certificeringen zijn en dat bedrijven zelf moeten kiezen wat het beste bij hun past. De Climate Neutral Group heeft Winclove geholpen met het behalen van de certificering.

Winclove probeert het gehele bedrijf te betrekken bij het verduurzamen. Door deze aanpak komen werknemers tegenwoordig vaak zelf met goede ideeën voor verdere verduurzaming. Daarnaast benadrukte Manon dat grote veranderingen belangrijk zijn, maar kleine veranderingen ook. Bijvoorbeeld het switchen naar duurzamere thee en koffie is een kleine aanpassing, maar is erg zichtbaar voor de werknemers.

Climate Neutral Group

Mark Huis in ’t Veld, senior carbon advisor bij de Climate Neutral Group vertelde ons meer over welke stappen je kunt nemen als bedrijf om te verduurzamen in de productie en supply chain. De missie van de Climate Neutral Group is om bedrijven te helpen naar nul CO2 uitstoot in 2050.

Bedrijven kunnen om verschillende redenen verduurzamen. Bijvoorbeeld vanuit intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren of omdat klanten of wetgeving een bepaalde mate van duurzaamheid eisen. De CO2 uitstoot van een bedrijf terugbrengen naar nul gebeurt in vier stappen: het berekenen van de CO2 voetafdruk, het verminderen van CO2 uitstoot, het compenseren van de resterende CO2 uitstoot en het certificeren van je bedrijf. Het overgrote deel, ongeveer 90%, van de CO2 uitstoot komt vanuit de supply chain. Je moet dus verder kijken dan alleen de uitstoot van je eigen bedrijf.

Mark gaf verder aan dat CO2 compensatie, het planten van bomen of het winnen van groene energie, een belangrijk onderdeel is van verduurzaming, maar dat het niet de oplossing is om de CO2 uitstoot naar nul te brengen. Om bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van 1kg bananen te compenseren moet je 25 bomen planten. Alle CO2 uitstoot compenseren is dus praktisch onhaalbaar.

Verduurzaming in de praktijk

Mark Smeets, controller bij Microz, en Jaap van de Sande, energietransitie adviseur bij BMD advies presenteerden met welke maatregelen Microz een duurzaam nieuw pand heeft weten te realiseren. Om klaar te zijn voor de toekomst zijn er diverse duurzaamheidsmaatregelen getroffen zoals: 600 zonnepanelen, volledig elektrisch wagenpark, energiezuinige LED verlichting, een klimaatinstallatie met warmte en koude terugwinning, isolatie boven de norm van het bouwbesluit en sluizen om koude buitenlucht tegen te houden. Het nieuwe pand is verder volledig gasloos. Mark lichtte toe dat voor sommige maatregelen, zoals LED verlichting, subsidie aan te vragen is en dat diverse andere maatregelen, die in eerste instantie een flinke investering zijn, zichzelf door de jaren heen terugverdienen.

In de toekomst wil Microz nog meer maatregelen nemen voor verdere verduurzaming. Zo willen ze het energieverbruik van machines in kaart brengen. Waar nodig zullen ze oude machines die veel energie verbruiken vervangen voor een energiezuinige variant. Daarnaast willen ze ook de leveranciers van grondstoffen en materialen beoordelen op duurzaamheid.

Rol van NPN bij verduurzaming

De deelnemers van de workshop zien voor NPN als brancheorganisatie verschillende mogelijke rollen in verduurzaming. Ze zien voornamelijk een rol voor de brancheorganisatie in het vergaren en delen van kennis met betrekking tot duurzaamheid. Een volgende workshop op het gebied van duurzaamheid is daarom een goed idee, bijvoorbeeld over duurzame verpakkingsmaterialen. Ook zien ze een mogelijke rol van NPN bij praktische uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld het creëren van een stappenplan hoe je kunt beginnen met verduurzamen of het beschikbaar stellen van een tool om de CO2 output te meten.

duurzaamheid