Wetenschap roept op: beoordeel de veilige dosis zink voor kinderen opnieuw

25 augustus 2022

Wetenschappers hebben onderzocht of het op basis van nieuwe onderzoeken mogelijk is om de veilige bovengrens van zink voor kinderen te herbeoordelen. Dit is onderzocht omdat de huidige bovengrenzen zijn gebaseerd op beperkte wetenschappelijke data. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek dat veel kinderen meer zink binnenkrijgt dan de vastgestelde bovengrens door IOM.

Vaststellen veilige bovengrens

De veilige bovengrens (Upper Limit (UL)) van een stof is de hoeveelheid die als veilig wordt beschouwd voor bijna alle personen in een bepaalde leeftijds- en/of geslachtsgroep bij langdurige inname. In de ideale situatie wordt een UL gebaseerd op meerdere wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn in de specifieke leeftijds- of geslachtsgroep waar de UL voor vastgesteld moet worden. Bij het vaststellen van de UL van zink voor kinderen is dit door vier verschillende organisaties gedaan, op basis van beperkte wetenschappelijke data of door het extrapoleren van de UL voor volwassenen naar kinderen.

De verschillende instanties hebben, doordat ze verschillende manieren voor het vaststellen van de UL hebben gebruikt, ook verschillende maximale waarden gevonden. Bijvoorbeeld voor de leeftijdscategorie 9-13 jaar is de UL van het IOM 23 mg/dag en die van het International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) 26 mg/dag. EFSA heeft voor de leeftijdscategorie 11-14 jaar een UL van 18 mg/dag vastgesteld en de WHO/FAO heeft voor de leeftijden 10-12 jaar een UL van 32-34 mg/dag afhankelijk van het geslacht.

Overschrijding van de veilige bovengrens

Uit een onderzoek naar de gebruikelijke zink inname van kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar bleek dat meer dan de helft van de kinderen de UL van het IOM overschrijdt. Waardoor het zou kunnen lijken  dat de huidige UL’s lager zijn dan nodig. In dit onderzoek werd echter niet gekeken of deze overschrijding mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Vanwege het vaststellen van de UL op basis van beperkte gegevens en doordat veel kinderen deze waarden overschrijden denken de onderzoekers dat het waardevol is om de UL’s te herbeoordelen. Ze hebben gekeken of er nieuwe studies beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden om een UL vast te stellen. Uiteindelijk hebben ze 44 nieuwe onderzoeken gevonden die aan de criteria voldoen. In deze onderzoeken werden er verschillende hoeveelheden zink aan verschillende leeftijdscategorieën gegeven, waarbij de dosis meestal hoger was dan de huidige UL’s. Alle studies onderzochten tenminste één biomarker die kan wijzen op nadelige effecten.

Opnieuw beoordelen

De onderzoekers concluderen dat er voldoende nieuwe gegevens bekend zijn om de UL’s opnieuw te beoordelen. De onderzoekers zijn echter van mening dat beslissingen over UL’s genomen moeten door de wereldwijde gezondheids- en voedingsautoriteiten en roepen hen daarom op om de UL’s opnieuw te beoordelen.


Wuehler, S., Lopez de Romaña, D., Haile, D., McDonald, C. M., & Brown, K. H. (2022). Reconsidering the tolerable upper levels of zinc intake among infants and young children: A systematic review of the available evidenceNutrients14(9), 1938.