Wet gezondheidsclaims blijft van kracht. Focus op oplossing kruidenclaims

12 juni 2015

PERSBERICHT, Amersfoort, 12 juni 2015

De Europese rechter toont zich niet gevoelig voor fouten die gemaakt zijn bij de implementatie van de verordening die het gebruik van gezondheidsclaims op levensmiddelen en voedingssupplementen regelt. De gewraakte wetgeving met de lijst met toegestane gezondheidsclaims blijft van kracht. Hiermee blijven ook alle claims verboden die niet op deze lijst worden genoemd.

Twee van Europa’s grootste brancheorganisaties, de Nederlandse NPN en de Engelse HFMA, alsmede een aantal van bij hen aangesloten bedrijven, zagen hun verzoek niet ingewilligd om de lijst met toegestane claims, vastgelegd in verordening 432/2012, te vernietigen. De bezwaren over de beoordelingsmethode van claims en het onzorgvuldige verloop van de gehele autorisatieprocedure, gaven bij de rechter onvoldoende aanleiding om de wet te verwerpen.

“Het is teleurstellend dat de consument slechts in beperkte mate kan beschikken over informatie over gezondheidsproducten. Op veel producten mag immers niet meer worden vermeld wat het gebruiksdoel is. Zo kunnen mensen op een verpakking niet meer lezen dat probiotica gunstig zijn voor de darmen en dat cranberry gebruikt kan worden om de blaas schoon te houden. De wet is op diverse punten doorgeschoten. Hiermee ontneem je de industrie een stimulans op innovatie in voeding en gezondheid. Uiteindelijk is dat niet in het belang van de consument.” aldus Mischa strijder, voorzitter van NPN.

Focus op oplossing kruidenclaims

Wat nog opgelost moet worden, is de ongelijke beoordeling van claims. Om geen ongelijkheid te creëren met geneesmiddelenwet en geen waardevolle informatie verloren te laten gaan, vindt NPN dat de Europese Commissie onderbouwing op basis van traditioneel gebruik moet toestaan.

Bij traditionele kruidengeneesmiddelen worden claims op basis van plausibele langdurig gebruikseffecten toegelaten. Bij de beoordeling van gezondheidsclaims voor levensmiddelen is dit niet het geval. De Europese Commissie heeft als gevolg van deze ongelijkheid de te beoordelen claims voor kruiden apart gezet, om daar in een later stadium naar te kijken. In de rechtszaak is aangekaart dat de EC de ongelijkheid ten aanzien van traditioneel gebruik op voorhand had moeten oplossen. De rechter vond echter dat dit de Commissie in de gegeven omstandigheden is toegestaan.

Inmiddels is de Europese Commissie over de claims voor kruiden de discussie gestart met lidstaten. Ook NPN is hierover met de Commissie in gesprek. Het doel hiervan is om bij de beoordeling van gezondheidsclaims ook traditioneel gebruik mee te nemen. Een voorbeeld hiervan is levertraan dat ook zo’n lange gebruiksgeschiedenis kent. Onze grootmoeders gaven het aan hun kinderen, die het op hun beurt weer aan hun kinderen gaven. Door deze langdurige gebruikservaringen mee te nemen in de beoordeling van een gezondheidsclaim, kan de consument ook in de toekomst op verpakkingen over deze effecten worden geïnformeerd.

Voor meer informatie, zie Q&A Uitspraak rechter wet gezondheidsclaims (12 juni 2015). Of lees ook het algemene persbericht: Informatie over voedingssupplementen blijft beperkt voor consument.