Wereldwijde micronutriënt tekorten bij jonge kinderen en vrouwen

22 november 2022

Verschillende bevolkingsgroepen, waaronder jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, hebben een hogere behoefte aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Hierdoor lopen zij een groter risico op tekorten. Tekorten aan micronutriënten kunnen leiden tot een scala aan negatieve effecten zoals een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten, achterblijvende groei en verminderde school- of werkprestaties. De wereldwijde prevalentie van micronutriënt tekorten is echter niet goed gekwantificeerd. Daarom hebben wetenschappers, door middel van onderzoek, een schatting gedaan naar het aantal jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd dat wereldwijd een tekort heeft aan één of meerdere micronutriënten.

Het onderzoek bestond uit een statistische analyse van eerder uitgevoerde onderzoeken naar micronutriënt tekorten. Er werden 24 datasets afkomstig uit verschillende werelddelen, landen of regio’s in de analyse meegenomen. De onderzoekers identificeerden drie kernmicronutriënten, namelijk, ijzer, zink en vitamine A voor jonge kinderen (6 tot 59 maanden) en ijzer, zink en foliumzuur voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De kernmicronutriënten zijn de micronutriënten die in elke dataset voorkwamen.

Wereldwijd tekort

Op basis van het statistisch onderzoek wordt het wereldwijde tekort aan één of meerdere kenmicronutriënten geschat op 56% voor jonge kinderen en 69% voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Als dit vertaald wordt naar absolute getallen zijn dat ongeveer 372 miljoen kinderen en 1,2 miljard vrouwen die een micronutriënt tekort hebben.

Wanneer er gekeken wordt naar regio’s blijkt dat ongeveer driekwart van de kinderen met een tekort in zuid- of oost Azië, sub-Sahara Afrika of rondom de stille oceaan leeft. Daarnaast leeft meer dan de helft van de vrouwen met een tekort in zuid- of oost Azië of rondom de stille oceaan.

Tekorten in westerse landen

Ondanks dat het voorkomen van tekorten het hoogst is in lage- en middeninkomenslanden schatten de onderzoekers dat bijna de helft van de kinderen en vrouwen uit landen met een hoog inkomen een tekort heeft aan tenminste één van de kernmicronutriënten. In het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld 43% van de kinderen en vrouwen een tekort aan tenminste één van de kernmicronutriënten.

Deze resultaten zijn verrassend omdat er in westerse landen voldoende voedsel beschikbaar is. De oorzaak moet bij deze landen gezocht worden in de hoge consumptie van sterk bewerkt voedsel met weinig micronutriënten.

Verschillende oorzaken en oplossingen

De onderzoekers geven aan dat er voor de verschillende landen en regio’s andere oorzaken zijn van het micronutriënt tekort en dat er daarom ook per land gekeken moet worden naar een passende oplossing. In de armere regio’s ligt de oorzaak vaak bij de hoge consumptie van zetmeelrijke en nutriëntarme basisvoedingsmiddelen. Terwijl de oorzaak in de rijkere regio’s ligt bij de overconsumptie van sterk bewerkt voedsel.


Stevens, G. A., Beal, T., Mbuya, M. N., Luo, H., Neufeld, L. M., Addo, O. Y., & Young, M. F. (2022). Micronutrient deficiencies among preschool-aged children and women of reproductive age worldwide: a pooled analysis of individual-level data from population-representative surveys. The Lancet Global Health, 10(11), e1590-e1599.

Hidden hunger: micronutrient deficiency found to impact preschool children and reproductive women worldwide. (2022, 13 oktober). www.nutritioninsights.com.

wereldwijde tekorten