Vitamine D en leefstijl hebben invloed op verloop darmkanker

20 januari 2022

Darmkanker is een veel voorkomende ziekte. Het staat zelfs in de top drie van de meest voorkomende kanker wereldwijd. Leefstijl en voeding spelen een belangrijke rol in het ontstaan van deze ziekte. In de COLON studie wordt er onderzocht of deze factoren ook invloed hebben op het verloop van darmkanker. Wat blijkt is dat vitamine D, magnesium, vezelinname en beweging erg belangrijk zijn in het voorkómen van complicaties.

COLON studie

De COLON studie is een observationele studie waar meer dan 2200 darmkankerpatiënten aan mee doen. In deze studie wordt er voor, tijdens en na de behandeling gevraagd naar eetgewoonten, supplement gebruik en sportgewoonten. Daarnaast worden er bloedmonsters en CT-scan beelden verzameld voor informatie over de lichaamssamenstelling van de deelnemers. De deelnemers vullen ook allemaal een vragenlijst in over de kwaliteit van leven. Informatie over terugkeer van kanker en overleving worden in deze studie opgevraagd bij de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en BasisRegistratie Personen (BRP). Met deze informatie proberen de onderzoekers verbanden te leggen tussen leefstijl en het verloop van de ziekte.

Vitamine D en magnesium

De COLON studie vond, net als eerdere onderzoeken1, dat een lagere vitamine D concentratie (<30nmol/L) geassocieerd is met een hoger risico op overlijden. De hoogste overlevingskansen werden gevonden bij mensen die zowel een goede vitamine D status hadden als een voldoende magnesium inname. Van de deelnemers aan de COLON studie had meer dan de helft een vitamine D tekort en voldeed slechts 23% van de mannen en 34% van de vrouwen aan het suppletie advies van de overheid. Hier valt dus winst te behalen volgens de onderzoekers.

Door chemotherapie kan er als bijwerking neuropathie optreden. Bij neuropathie krijgen mensen last van pijnlijke en tintelende vingers en tenen, en last van gevoelloosheid en tintelingen van de huid. Uit het onderzoek bleek dat een hogere magnesium inname tijdens de chemokuur ook was geassocieerd met een lager risico op en mildere klachten van neuropathie.

“Slechts 23% van de mannen en 34% van de vrouwen voldeed aan het suppletie advies van de overheid.”

Vezelinname en beweging

Vezels zijn belangrijk voor de darmgezondheid, daarom hebben de onderzoekers gekeken of vezels verband houden met complicaties na de operatie. Een hogere vezelinname voor de operatie bleek geassocieerd te zijn met een lager risico op complicaties na de operatie. Ook keken de onderzoekers of beweging voor en na de operatie het herstel na de operatie bevorderde. Het bleek dat beweging na de operatie geassocieerd was met een grotere kans op fysiek herstel. Beweging voor de operatie was niet geassocieerd met fysiek herstel.

Verder onderzoek

Er lijkt een sterke samenhang te zijn tussen leefstijl en het verloop van darmkanker. De onderzoekers geven aan dat alles er op wijst dat hogere vitamine D concentraties in het bloed de prognose van dikke darmkanker positief beïnvloedt. Er zijn interventiestudies nodig om dit te bevestigen. Het onderzoek leidt tot een sterke aanbeveling om de richtlijnen voor supplementgebruik van vitamine D te volgen.

1Deze onderzoeken zijn terug te vinden in referentie zes.


Referenties

  1. Winkels, R.M., et al.,The COLON study: Colorectal cancer: Longitudinal, Observational study on Nutritional and lifestyle factors that may influence colorectal tumour recurrence, survival and quality of life. BMC Cancer, 2014. 14: p. 374.
  2. Kok, D.E., et al.,Association of Habitual Preoperative Dietary Fiber Intake With Complications After Colorectal Cancer Surgery. JAMA Surg, 2021. 156(9): p. 1-10.
  3. van Zutphen, M., et al.,An increase in physical activity after colorectal cancer surgery is associated with improved recovery of physical functioning: a prospective cohort study. BMC Cancer, 2017. 17(1): p. 74
  4. Wesselink, E., et al.,Dietary Intake of Magnesium or Calcium and Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Colorectal Cancer Patients. Nutrients, 2018. 10(4): p. 398.
  5. Wesselink, E., et al.,Vitamin D, magnesium, calcium, and their interaction in relation to colorectal cancer recurrence and all-cause mortality. The American Journal of Clinical Nutrition, 2020. 111(5): p. 1007-1017.
  6. Wesselink, E., et al.,Sufficient 25-hydroxyvitamin D levels two years after colorectal cancer diagnosis are associated with a lower risk of all-cause mortality. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2021. 30(4): p. 765-773.