Update: Ontwikkeling Hygiënecode voor Voedingssupplementenbranche

27 juni 2024

Om de voedingssupplementenbranche concrete handvatten te bieden om aan kwaliteitseisen te voldoen, heeft NPN in samenwerking met adviesbureau Précon het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een hygiënecode. Helaas bleek een hygiënecode een ongeschikte vorm om de gewenste invulling te geven aan concretisering van gevaren en maatregelen. De NVWA en NPN zijn tot de conclusie gekomen dat een richtinggevend document beter passend is.

Nieuwe richting voor de code

NPN bekijkt momenteel met de werkgroep Hygiënecode en Précon een alternatieve vorm voor de hygiënecode. Met de NVWA denken we aan een interpretatiedocument van open normen. In een dergelijk document kan NPN richtlijnen geven over het praktisch invullen van open normen. De praktische invulling kan met de NVWA worden afgestemd. Op dit moment is NPN in overleg over de inhoud van deze documenten.

Toekomstige stappen

Hoewel de huidige vorm van de hygiënecode niet is goedgekeurd, blijft NPN vastberaden in haar streven naar hoge kwaliteit en veiligheid binnen de voedingssupplementenbranche en het beschikbaar stellen van praktische tools voor bedrijven om invulling te geven aan kwaliteitseisen. De komende maanden zullen gebruikt worden voor het bepalen van de uiteindelijke vorm en inhoud van een richtlijn en de bijbehorende ondersteunende documenten. NPN blijft haar leden en de bredere branche op de hoogte houden van de ontwikkelingen.