Reactie NPN – Richtlijnen goede voeding diabetes type 2

18 november 2021

De Gezondheidsraad heeft de Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2 gepubliceerd. De raad concludeert dat er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen aanleiding is om voor diabetici de Richtlijn goede voeding aan te passen. Een gezonde leefstijl, met voldoende beweging en goede voeding door het volgen van de Richtlijnen goede voeding, is belangrijk in de behandeling van diabetes type 2. NPN heeft bij het ontwikkelen van het advies feedback gegeven op het concept en gewezen op het belang van vitamine B12 bij deze groep.

Onvoldoende kennisgeving over vitamine B12 tekorten door metformine

NPN vindt dat met de richtlijn patiënten en zorgverleners onvoldoende worden geïnformeerd over een mogelijk vitamine B12 tekort, dat kan ontstaan door langdurig metforminegebruik. Metformine is de belangrijkste medicamenteuze behandeling voor mensen met diabetes type 2. De vitamine B12 tekorten die daarbij kunnen ontstaan hebben gevolgen voor de gezondheid van de gebruiker.

NPN heeft in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een factsheet ontwikkeld voor artsen en apothekers. Deze factsheet biedt een overzicht van recente literatuur over het ontstaan van vitamine B12-tekorten bij behandeling met metformine.

De Gezondheidsraad past het advies hierop niet aan

De Gezondheidsraad geeft aan dat ze in de richtlijn niet specifiek op vitamine B12 ingaan, omdat het tekort ontstaat door medicijngebruik en niet door voeding. Daarmee is het een medisch onderwerp wat buiten de reikwijdte van de richtlijn valt. Bekijk hier de feedback van stakeholders en de reactie van de Gezondheidsraad daarop.