Voedingssupplementen met melatonine behouden voor consument

2 juni 2016

PERSBERICHT, Amersfoort, 2 juni 2016

Melatoninesupplementen mogen vanaf een bepaalde dosering niet zomaar als medicijn worden bestempeld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet in de beoordeling of een product een geneesmiddel is, van geval tot geval, alle kenmerken van het product meenemen zoals de manier waarop het door de consument wordt gebruikt; om de gezondheid te bevorderen of om ziekte of een tekort op te heffen.

Uitspraak van de rechter

De Haagse rechter heeft deze uitspraak gisterenmiddag gedaan in de bodemprocedure die NPN heeft aangespannen tegen IGZ. Nederlanders gebruiken de lichaamseigen stof melatonine om jetlag te bestrijden of om beter in slaap te vallen. “De uitspraak betekent een bescherming van het aanbod voedingssupplementen voor de consument.”, reageert Saskia Geurts, directeur van brancheorganisatie NPN.

Tijdens de rechtszaak draaide het vooral om de algemene vraag of je een voedingssupplement vanaf een bepaalde dosering zomaar tot medicijn kan bestempelen. Geurts licht toe: “De uitspraak die gedaan is, geeft aan dat dat niet kan”. IGZ mag niet op basis van één criterium een hele categorie voedingssuplementen van de markt weren.

De rechter oordeelde dat van geval tot geval en per individueel product aangetoond moet worden of het als geneesmiddel aangemerkt kan worden. Daarbij moeten álle kenmerken van het product worden bekeken, zoals de manier waarop het door de consument wordt gebruikt. De uitspraak van de Haagse rechtbank houdt zodoende ruimte voor voedingssupplementen. Dit is ook belangrijk voor andere supplementen zoals vitamine D en glucosamine.” De uitspraak bekrachtigt dat producten met meer dan 0,3 mg melatonine niet per definitie als medicijn kunnen worden aangemerkt.”

In augustus 2015 bepaalde de Arnhemse rechter in een spoedprocedure dat de maximale dosering van vrij verkochte melatoninesupplementen niet terug gebracht hoefde te worden tot 0,3 mg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloot eerder dat in Nederland alle melatonineproducten vanaf een dosering van 0,3 mg bestempeld moeten worden als medicijn. Brancheorganisatie NPN vond dit zo onbegrijpelijk dat ze een spoedprocedure had aangespannen.

De uitspraak daarvan moest in een bodemprocedure bevestigd worden. Dat is nu gebeurd. Daarin is vastgelegd hoe IGZ moet bepalen of iets een geneesmiddel is. Zij moet daarbij verder kijken dan alleen de dosering van het product.

Via de volgende link is de Q&A te vinden die NPN heeft gemaakt naar aanleiding van de uitspraak. Lees hier de volledige uitspraak van de Rechtbank van Den Haag. 

Toelichting:

NPN • Mevrouw Saskia Geurts, directeur

Tel 033 – 245 60 01 • E-mail: info@npninfo.nl