Nieuws- en persberichten

Wereldwijde micronutriënt tekorten bij jonge kinderen en vrouwen

22 november 2022

Verschillende bevolkingsgroepen, waaronder jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, hebben een hogere behoefte aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Hierdoor lopen zij een groter risico op tekorten.

Lees meer

Het effect van voedingsstoffen op peesproblemen

8 november 2022

Het initiatief Eat2move, wat is ontstaan vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg, doet onderzoek naar het effect van voedingsstoffen, bewegen en andere (para)medische interventies op pijn, structuur en functie van gezonde en geblesseerde pezen.

Lees meer

Armoederisico vergroot de kans op overgewicht en diabetes

6 oktober 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen het hebben van overgewicht en diabetes en het inkomen van Nederlanders. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen met een lager inkomen vaker overgewicht en diabetes hebben, dan mensen met een hoger inkomen.

Lees meer

Europese harmonisatie levensmiddelenwetgeving

26 september 2022

Recent verscheen in het juridische magazine Waar & Wet het artikel ‘Hoezo harmonisatie’ over het levensmiddelenwetgevingslandschap met daarin een bijdrage van NPN directeur Saskia Geurts

Lees meer

Wetenschappers roepen op tot gedragsparagraaf bij nieuw gezondheidsbeleid

5 september 2022

Een aantal gedragsexperts overhandigden gisteren de position paper ‘Gedragsexpertise is de sleutel voor effectief leefstijlbeleid’ aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS). Waarin de oproep wordt gedaan door experts om gedragsexpertise structureel onderdeel van beleid te maken. Het opnemen van een gedragsparagraaf bij nieuw gezondheidsbeleid kan uitkomst bieden.

Lees meer

Wetenschap roept op: beoordeel de veilige dosis zink voor kinderen opnieuw

25 augustus 2022

Wetenschappers hebben onderzocht of het op basis van nieuwe onderzoeken mogelijk is om de veilige bovengrens van zink voor kinderen te herbeoordelen. Dit is onderzocht omdat de huidige bovengrenzen zijn gebaseerd op beperkte wetenschappelijke data. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek dat veel kinderen meer zink binnenkrijgt dan de vastgestelde bovengrens door IOM. Vaststellen veilige bovengrens

Lees meer

Gecombineerde leefstijl interventie wordt steeds vaker ingezet

11 augustus 2022

Een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is een programma waarin volwassenen in groepen aan hun leefstijl werken, met als primair doel om overgewicht aan te pakken. Bij een GLI is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slaapgebrek. Sinds januari 2019 worden GLI’s

Lees meer

Jodiuminname in Nederland: een dalende trend

28 juli 2022

Jodium is een belangrijk mineraal dat nodig is voor het functioneren van de schildklier. De schildklier maakt hormonen aan die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel van foetussen en jonge kinderen en belangrijk zijn voor de stofwisseling in het algemeen. De grond in Nederland bevat van nature weinig jodium, waardoor

Lees meer

Medische claim transformeert supplement niet in geneesmiddel

14 juli 2022

Als bij een voedingssupplement een verboden medische claim wordt gemaakt, dan moet de boete gebaseerd worden op de levensmiddelenwetgeving. De rechtbank Oost-Brabant motiveert dat in deze zaak, waarbij beboet is voor het maken van een medische claim voor een product dat als voedingssupplement op de markt is gebracht, de Geneesmiddelenwet géén juiste grondslag vormt.

Lees meer

Omgevingsfactoren vormen het microbioom van Nederlanders

29 juni 2022

Veranderingen in het microbioom zijn gerelateerd aan gezondheidsproblemen. Met name omgevingsfactoren vormen het microbioom van Nederlanders.

Lees meer
wereldwijde tekorten