Zwangere vrouwen volgen foliumzuur advies onvoldoende op

3 januari 2022

Voor vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden is er in Nederland een advies om dagelijks 400µg tot 500µg foliumzuur te gebruiken, vanaf tenminste 4 weken vóór tot 8 weken ná de conceptie, omdat dit de kans op neuralebuisdefecten verkleint. Uit het onderzoek Moeders van Morgen blijkt dat nog lang niet iedereen dit advies goed opvolgt.

Moeders van Morgen

Moeders van Morgen is een cohort waarbij zwangere vrouwen drie online vragenlijsten invullen tijdens de zwangerschap en drie na de bevalling. Ze beantwoorden vragen over gezondheid en leefstijl, medicijngebruik, het verloop van de zwangerschap en bevalling en de gezondheid van het kind.

In het onderzoek naar foliumzuur (n=3758) werd gebruik gemaakt van gegevens die verzameld waren tussen 2014 en 2019. De resultaten werden verdeeld in vier categorieën: correct gebruik, niet-correct gebruik, periode onbekend en geen gebruik. Bij correct gebruik hebben de vrouwen foliumzuur (≥ 400µg) en/of een multivitamine voor zwangere vrouwen gebruikt in de periode van minimaal 4 weken voor conceptie tot minimaal 8 weken na conceptie. Bij niet-correct gebruik was de periode korter dan aanbevolen.

Correct gebruik

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat slechts 55,5% van de vrouwen foliumzuur volgens de voorschriften heeft gebruikt. De andere vrouwen gebruikte het niet volgens de voorschriften of was de periode waarin zij het gebruikte niet bekend. Slechts 3,2% van de vrouwen gebruikte helemaal geen foliumzuur. Van alle vrouwen die foliumzuur niet correct gebruikte begonnen de meesten te laat en een kleiner percentage stopte te vroeg met het gebruik. Sommige vrouwen begonnen en te laat en stopte te vroeg.

Ook bleek dat vrouwen jonger dan 25 jaar, vrouwen met een lage of gemiddelde opleiding, vrouwen die niet in Nederland zijn geboren of vrouwen waarbij het niet hun eerste zwangerschap was, minder vaak foliumzuur volgens de voorschriften gebruiken.

Voorlichting

Volgens de onderzoekers is er door middel van voorlichting een verbetering in correct gebruik van foliumzuur te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat de informatie vooral gericht is op de ernst van neuralebuisdefecten, het belang van op tijd beginnen en lang genoeg doorgaan. Zorgverleners die vrouwen ondersteunen met een zwangerschapswens kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De voorlichting zou dan met name gericht moeten zijn op de groepen waarbij het correcte foliumzuurgebruik lager is dan gemiddeld.


Passier A, Woestenberg P, Vorstenbosch S. Gebruiken vrouwen foliumzuur volgens voorschrift? Onderzoek Moeders van Morgen. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2021;6:a1742.

https://www.lareb.nl/media/gx3lejpb/20210915-mvm-gebruik-foliumzuur-volgens-voorschrift.pdf