Zeker 6 op de 10 volwassenen gebruikt ‘voor de zekerheid’ een multivitamine

7 augustus 2023

Uit de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 van het RIVM is gebleken dat 57% van de volwassenen één of meerdere voedingssupplementen gebruikt [1]. Maar wat zijn nu de belangrijkste redenen voor het gebruik van voedingssupplementen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit uitgevraagd tijdens zijn jaarlijkse enquête ‘Belevingen’, die was gewijd aan het onderwerp ‘(on)gezonde leefstijl’. In dit artikel richten we ons op de resultaten met betrekking tot het gebruik van voedingssupplementen. Uit de resultaten blijkt dat supplementen meestal ‘voor de zekerheid’ worden gebruikt.

Enquête CBS

Het CBS voert het onderzoek ‘Belevingen’ elk jaar uit. Dit onderzoek heeft als doel om een overkoepelend beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. In 2022 was dit onderzoek gewijd aan het thema ‘(on)gezonde leefstijl’[2]. Tijdens het onderzoek zijn veel verschillende thema’s op het gebied van voeding, beweging en leefstijl uitgevraagd.

De gegevens zijn van begin februari tot eind juni 2022 steekproefsgewijs verzameld onder 3661 Nederlandse volwassenen. De resultaten geven schattingen voor de algemene bevolking, met een betrouwbaarheidsmarge van 95% .

Redenen voor gebruik

In de enquête is uitgevraagd welke redenen mensen hadden voor gebruik van voedingssupplementen. De deelnemers konden uit acht opties één of meerdere antwoorden kiezen:

  1. Voor de zekerheid
  2. Behoort tot een groep waarvoor dit geadviseerd wordt
  3. Zit waarschijnlijk te weinig in voeding
  4. Vanwege gezondheidsklachten
  5. Lage weerstand (snel verkouden, griep)
  6. Lage bloedwaarden
  7. Volgt een dieet
  8. Andere reden

Gebruik meestal ‘voor de zekerheid’

De meest gegeven reden voor gebruik blijkt ‘voor de zekerheid’ te zijn. Naar schatting gebruikt namelijk een derde van de volwassenen één of meerdere supplementen voor de zekerheid. Als verder wordt ingezoomd op de supplementen die om deze reden worden gebruikt, komt de volgende top 3 naar voren: multivitamine (61%), vitamine C (55%) en vitamine B-complex (43%).

Calcium en vitamine D op basis van advies

Voor bepaalde bevolkingsgroepen geldt een suppletieadvies, omdat deze mensen extra behoeftes hebben aan bepaalde vitaminen of mineralen. Voor vitamine D geldt bijvoorbeeld een suppletieadvies voor jonge kinderen, ouderen, tijdens de zwangerschap en mensen met een getinte of donkere huid. Het gebruik van één of meerdere supplementen op basis van een advies blijkt de op één na meest gegeven reden van gebruik te zijn, namelijk voor 19% van de volwassenen. De supplementen die het vaakst op basis van een advies worden gebruikt zijn calcium (40%) en vitamine D (36%). Voor calcium geldt overigens geen officieel suppletieadvies vanuit de Gezondheidsraad. Mogelijk gaat het hierbij om gebruik van calcium op basis van een doktersadvies. 

Gebruik van mineralen bij gezondheidsklachten

Supplementen worden ook vaak gebruikt bij gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, ziekte of een chronische aandoening. Naar schatting 14% van de volwassenen gebruikt één of meerdere supplementen vanwege gezondheidsklachten. Uit de enquête blijkt bovendien dat mineralen als ijzer, calcium en magnesium vaker worden geslikt vanwege gezondheidsklachten dan vitamines. NPN wil benadrukken dat voedingssupplementen niet zijn bedoeld om te worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Voedingssupplementen kunnen wel een nuttige aanvulling zijn op een normaal voedingspatroon.


Bronnen:

[1] Voedselconsumptiepeiling 2019-2021

[2] CBS rapportage ongezonde leefstijl 2022

multi verbetert vitaminestatus bij ouderen