Young Professionals over kruidenpreparaten

12 juni 2017

De Young Food Supplement Professionals (YFSP) van NPN hebben over de toekomst van kruiden gediscussieerd. Ze concluderen dat er een systeem moet komen die transparantie op inhoudsstoffen en vergelijkbaarheid van kruidenproducten bevordert. Hierbij gaat het niet alleen om etikettering, maar ook om claims en veilig gebruik van de producten. Voor NPN als brancheorganisatie zien zij een rol in het positief veranderen van het imago van kruiden. Van alternatief en oubollig naar een natuurlijk product, vergelijkbaar met groente en fruit. 

Onder leiding van Saskia Geurts, directeur NPN, hebben Young Professionals uit de branche nagedacht over de toekomst van kruiden en hoe we hier als branche het beste op in kunnen spelen. In groepjes werden de belangrijkste zaken die er spelen op een rij gezet en er werd gebrainstormd over mogelijke oplossingen.

Wat speelt er?

Bij de productie, verkoop en gebruik van kruidenpreparaten spelen verschillende zaken, waar veel bedrijven, maar ook consumenten mee te maken hebben. De Young Professionals noemen:

  • Kwaliteit: Het is voor de consument niet of moeilijk te beoordelen wat de kwaliteit van een product is en op welke manier producten, met dezelfde kruiden, onderling verschillen.
  • Informatievoorziening: Doseringen van producten zijn, onder andere door gebruik van verschillende extracten, moeilijk met elkaar te vergelijken. Dat maakt dat het voor de consument vaak onduidelijk is hoeveel er precies van een bepaald kruid in een supplement zit. Etikettering is niet eenduidig en moet transparanter.
  • Claims: De gebruiksvoorwaarden voor het maken van claims voor botanicals zijn vaak onduidelijk. Sinds de invoering van de claimsverordening zijn de gezondheidsclaims voor botanicals on hold gezet. Deze claims mogen door bedrijven worden gebruikt, mits er aan bepaalde gebruiksvoorwaarden wordt voldaan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn echter lang niet duidelijk en ook de bewoording van de claims verschilt vaak. Dit moet voor zowel bedrijven, als voor consumenten, worden verheldert.
  • Imago: Kruidensupplementen hebben te maken met een alternatief imago. De consument moet meer vertrouwen krijgen in de effecten die kruiden in het menselijk lichaam kunnen hebben.

Suggesties

De Young Professionals suggereren dat er een systeem moet komen die transparantie op inhoudsstoffen en vergelijkbaarheid van kruidenproducten bevordert. En dat het imago van kruiden afgestoft moet worden. Deze waardevolle aanbevelingen van de YFSP zullen worden meegenomen in het toekomstige plan van aanpak voor botanicals.

Om de toekomst van kruidenpreparaten op de Nederlandse en Europese markt veilig te stellen, zijn op termijn veranderingen en nieuwe inzichten wenselijk.