Young professionals – interview Stijn Kamphuis

25 september 2019

Bij NPN zijn verschillende bedrijven aangesloten. Binnen deze bedrijven werken veel jonge getalenteerde mensen, met een grote passie voor voedingssupplementen. In deze rubriek laten we young professionals aan het woord over hun drijfveren en toekomstplannen. Deze keer Stijn Kamphuis van Mondial Pack. 

Korte introductie, wie ben je en voor welk bedrijf werk je?

Mijn naam is Stijn Kamphuis. Mijn (studie)achtergrond ligt in de bedrijfskunde- en economie. Sinds juli 2018 ben ik werkzaam bij Mondial Pack te Enschede. Sinds november 2018, bekleed ik hier de functie van algemeen directeur. Sinds mijn eerste contact met Mondial Pack in 2016, heb ik een grote interesse ontwikkeld voor de markt van voedingssuppletie. In eerste instantie was ik voornemens om direct na mijn studie te gaan ondernemen; gericht op het opzetten van mijn eigen supplementenlijn. Na verloop van tijd merkte ik ook grote interesse in de productiekant van het proces. Aangezien Mondial Pack gespecialiseerd is in productie en verpakking van voedingssupplementen, was de link tussen mij en het bedrijf snel gemaakt. Een match die achteraf niet zo gek bleek, want na een paar maanden bedrijfsleider te zijn geweest, is mij de kans geboden om algemeen directeur te worden.

Wat is jouw drijfveer om in deze branche te werken?

In de jaren voorafgaand aan mijn uiteindelijke dienstverband bij Mondial Pack, heb ik al veel met hen samengewerkt. Dit resulteerde in een redelijk beeld van de branche. Eigenlijk trekt de branche, zeker nu ik er nog dieper in zit, mij van alle kanten enorm. Met alle partijen in de branche bieden we simpelweg mooie producten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de levens van mensen. Daarmee denk ik dat we kunnen zeggen dat we belangrijk werk verrichten. Daarnaast is de samenwerking met zowel leveranciers als afnemers, maar ook concurrenten (of beter gezegd: concullega’s) bijzonder prettig. De markt is heel open en iedereen lijkt elkaar te willen helpen. Voor mijn gevoel komt dit ook voort uit een algemeen heersende filosofie binnen de branche, waarbij het er uiteindelijk om draait om als collectief het beste te willen bieden aan de eindgebruiker.

Waar ben je het meest trots op binnen je huidige werk?

Er is de laatste jaren veel gebeurd bij Mondial Pack en zodoende zijn er veel dingen waar we als team trots op kunnen zijn. Wat mij het eerst te binnen schiet is dat we bij Mondial Pack, vlak voor mijn komst, wat groeipijnen hebben gehad. We konden hierdoor tijdelijk niet voldoen aan onze welbekende levertijd van ca. 2 weken. Medio 2018 zijn we daarom afgestapt van het werken als ‘ambtenarenapparaat’ en zijn we met variërende werktijden gaan werken. Aan verscheidene studenten van Universiteit Twente en Hogeschool Saxion  bieden we leuke en verantwoordelijke (bij)banen aan. In ruil daarvoor, verwachten wij dat men kennisneemt van onze kwaliteitsstandaarden en werkwijzen die hierbij horen. Door het, op deze manier, uitbreiden van het aantal draaiuren hebben we onze korte levertijd in ere weten te herstellen.

Het meest trots ben ik op de huidige werksfeer die er heerst. We hebben momenteel een team met enkel winnaars die streven naar de hoogste kwaliteit. Elke dag opnieuw. We hebben een hoge mate van eigenaarschap en een enorm groot collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Dientengevolge een bijzonder lage mate van hiërarchiebeleving binnen ons bedrijf. Dit vinden we belangrijk, want alleen kun je weinig. Samen kun je alles.

Wat wordt de focus voor de komende jaren binnen het bedrijf waar je werkzaam bent?

De komende jaren zullen in het teken staan van het continu streven naar een nog hogere kwaliteit op alle denkbare vlakken. We verwachten een mooie organische groei in zowel de markt, als in ons bedrijf. Bij deze groei zullen we veel aandacht besteden aan het feit dat aan het flexibele en laagdrempelige karakter van Mondial Pack nooit en te nimmer afbreuk wordt gedaan. Onze klanten en de producten die we voor hen fabriceren, zullen altijd onze hoogste prioriteit hebben. Korte lijnen, zowel in de communicatie als de korte levertijden zijn hierbij een vanzelfsprekendheid.

Hoe zie jij de toekomst voor de supplementenindustrie?

De supplementenindustrie groeit natuurlijk al jaren, en als je het mij vraagt, zal deze trend zich blijven voortzetten. Er zijn nog altijd veel mensen die niet aan de geadviseerde dagelijkse voedingsbehoefte weten te voldoen. Een goede manier om dit te voorkomen, is om zo gevarieerd mogelijk te eten, maar dit lukt niet altijd. In dit geval is het aanvullen van je voedingspatroon middels suppletie een snel gemaakte en logisch keuze.

De kennis omtrent persoonlijke voedingsbehoefte en de eventuele rol van suppletie, wordt ook steeds groter. Dit is belangrijk, want het is handig om te weten welke vitamines en mineralen je nu eigenlijk moet nemen in jouw specifieke geval. Om aan de steeds meer specifiek wordende klantvraag te voldoen, zien we ook een grotere variatie ontstaan aan steeds specifiekere producten. Een goed teken als je het mij vraagt, want dit duidt op een betere algehele bewustwording omtrent gezond eten en suppleren.

Al met al, denk ik dat de supplementenindustrie zal blijven groeien en een nog belangrijke rol zal krijgen in de levens van mensen. Bij Mondial Pack doen we dagelijks ons best om hier een zo groot mogelijke bijdrage aan te leveren.