Wetenschapsactiviteit Young Professionals

25 oktober 2021

Vrijdag 15 oktober hebben de Young Food Supplement Professionals van NPN de campus van Wageningen Universiteit bezocht. De middag stond in het teken van de wetenschap. Winnaars van de James Lind prijs 2021 presenteerden hun onderzoek naar fysiologisch actieve voedingsstoffen. Twee NPN leden presenteerden hoe en waarom zij als bedrijf onderzoek doen naar voedingsstoffen of voedingssupplementen.

Het was een inspirerende middag waarbij de Young Professionals inzagen dat het doen van onderzoek als bedrijf veel voordelen kan bieden. Ze werden geïnspireerd om als bedrijf te overwegen onderzoek te doen.

De Young Food Supplement Professionals vereniging

Speciaal voor jonge medewerkers die bij een voedingssupplementenbedrijf werken dat lid is van de branchevereniging NPN, is er de branche brede Young Food Supplement Professionals (YSFP) vereniging. De vereniging organiseert diverse activiteiten waaronder aan de branche gerelateerde onderwerpen.

James Lind prijs

De James Lind Prijs is een wetenschapsprijs die uitgeloofd wordt door NPN. De onderscheiding erkent en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeken naar fysiologisch actieve (voedings)stoffen en moedigt toepassingen ervan in de praktijk aan. Met de James Lind Prijs wordt aandacht gegeven aan de gezondheidswinst voor de samenleving met onderzoek en toepassingen op dit vlak

De winnaars van 2021 waren deze dag aanwezig om meer te vertellen over hun onderzoek naar fysiologisch actieve voedingsstoffen.

Highlights van middag

Nieuwe medische voeding verbetert loopsnelheid ouderen

Pol Grootswagers, James Lind prijswinnaar in de categorie onderzoek, vertelde over zijn onderzoek naar een nieuwe soort medische voeding. Deze medische voeding bevat eiwitten, ursolzuur en vitamine D, die de loopsnelheid in ondervoede ouderen verbetert in vergelijking met de bestaande medische voeding. De nieuwe medische voeding was door een bedrijf ontwikkeld dat het effect van het product wetenschappelijk wilde laten onderzoeken voor het op de markt kwam.

VezelUp studie

De James Lind prijswinnaar in de categorie toepassing, Iris Rijnaarts, vertelde over haar onderzoek de VezelUp studie. Deze studie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Maag, Lever, Darm Stichting en verschillende voedingsbedrijven. Zij hebben onderzocht of een online tool met advies over vezelinname beter werkt dan standaard advies over vezelinname. De resultaten waren veelbelovend en het doel is om uiteindelijk de tool als app beschikbaar te stellen voor het brede publiek.

Sportvasten

Remco Verkaik, één van de genomineerden voor de James Lind prijs 2021 en eigenaar van het bedrijf Fittergy, vertelde over zijn afgelegde weg met het programma Sportvasten. Hij heeft een concept ontwikkeld waarbij sporters een vastenperiode combineren met dagelijks sporten en voedingssupplementen voor een verbetering van lichaamssamenstelling en energiehuishouding. Hij liep er echter tegenaan dat hij geen bewijs had dat het concept daadwerkelijk effect heeft op het lichaam. Daarom besloot hij om zijn programma wetenschappelijk te laten onderzoeken zodat hij de effecten kan onderbouwen.

Belang van onderzoek voor bedrijfsleven

Isolde Besseling van het bedrijf Winclove vertelde waarom, en over de manieren waarop zij in hun bedrijf onderzoek doen. Zo gaf ze aan dat onderzoek ook laagdrempelig kan zijn en dat onderzoek altijd waardevol is. Onderzoek vergroot bijvoorbeeld de interne kennis, kan de productontwikkeling verbeteren en kan een ‘klinisch’ effect valideren. Ook kan onderzoek bijdragen aan het draagvlak van de gebruikers. Winclove analyseert bijvoorbeeld gebruikersdagboekjes. Deze eenvoudige manier van onderzoek geeft ze veel kennis over hun producten.

Mogelijkheden en voordelen voor onderzoek doen vanuit het bedrijfsleven

Veel Young Professionals dachten bij onderzoek doen vanuit een bedrijf aan het opzetten van een grote klinische trial, maar ze zagen in dat er meerdere vormen van onderzoek zijn. Je kunt als bedrijf ook bij projecten aanhaken of een kleiner onderzoek starten zoals ervaringen van gebruikers verzamelen en onderzoeken.

Uit de discussie kwam naar voren dat de Young Professionals het belangrijk vinden dat (wetenschappelijk) onderzoek een meer prominente rol speelt bij productontwikkeling. De Young Professionals hebben nieuwe ideeën opgedaan om op een manier die bij hun bedrijf past de effectiviteit van een product te onderzoeken. Ook zien de Young Professionals een rol voor de branchevereniging NPN om krachten van bedrijven te bundelen en als branche gezamenlijk nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van ingrediënten.