Vooruitblik volksgezondheid Nederland

7 maart 2019

De komende 25 jaar zet de vergrijzing in Nederland door. Mensen worden ouder en het aandeel van ouderen in de samenleving neemt toe. Daarmee stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en ouderdomsziekten. De groep van psychische stoornissen, inclusief dementie en verstandelijke beperking, blijft in 2040 de ziektegroep waaraan het meest wordt uitgegeven. Door technologische en innovatieve ontwikkelingen vindt er een verandering plaats in de organisatie van de zorg. Daarnaast blijft antibioticaresistentie een bedreiging vormen voor onze volksgezondheid.

Samenwerken binnen én buiten de zorg is van belang om deze toekomstige uitdagingen aan te kunnen pakken. Dit blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV) van het RIVM. NPN zet hieronder de belangrijkste ontwikkelingen voor de supplementenbranche uiteen.

Impact van vergrijzing

We worden steeds ouder. De levensverwachting stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen te maken met ouderdomsziekten als artrose, gezicht- en gehoorstoornissen en dementie. Vooral bij dementie is een grote stijging in zorgkosten te zien. NPN ziet een belangrijke rol voor suppletie in het ondersteunen van de gezondheid van mensen met ouderdomsziekten. 

E-health interventies

Technologie wordt de komende 25 jaar ingezet om toekomstige uitdagingen aan te pakken. Toepassingen als apps, sensoren en alarmsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie en als ondersteuning van zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Van de Nederlandse huishoudens heeft 94% toegang tot het internet, het hoogst in Europa. Dit maakt e-health interventies kansrijk. 

Veranderende zorg

Technologische en innovatieve ontwikkelingen maken zorg op maat mogelijk. Op basis van DNA kan voorspeld worden welke behandeling het beste aanslaat, op welke voeding het lichaam het beste reageert en welke suppletie zinvol is. Hierdoor ontstaan meer unieke behandelingen in plaats van gestandaardiseerde behandelingen, wat vraagt om een andere organisatie van de zorg. Zo verschuift de zorg ook naar huis, mensen doen steeds meer zelf. De rol van de zorgverlener verandert in de richting van coach, meedenker of voorlichter. Het belang van een gezonde leefstijl neemt toe, waar suppletie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. NPN verwacht dat voedingssupplementen meer ingezet kunnen worden om gezondheidswinst te behalen. 

Antibiotica resistentie

Volgens de VTV blijft antibiotica resistentie een bedreiging vormen voor onze volksgezondheid. In de toekomst kan dit mogelijk een grote impact hebben. Infecties kunnen bijvoorbeeld niet meer goed behandeld worden. Antibiotica dienen verstandig te worden ingezet en gebruik moet verder worden verminderd. Daarnaast moet er naar alternatieven worden gekeken. Zo kunnen probiotica worden ingezet om de darmflora te beschermen en de weerstand te ondersteunen. Een goede weerstand zorgt voor minder infecties, waardoor antibiotica minder ingezet hoeven te worden. 

Samenwerken

Samenwerken binnen én buiten de zorg is van belang, kijkend naar de toekomstige uitdagingen. De persoonlijke situatie van mensen staat daarbij centraal. Dit betekent ook over de grenzen van volksgezondheid en de zorg heen kijken. Verschillende expertises moeten samenwerken om op een innovatieve manier naar oplossingen te zoeken. Zo kunnen we samen zoeken naar alternatieven voor antibiotica en naar oplossingen om de algehele gezondheid van mensen te verbeteren. Samenwerken is de sleutel voor een goede volksgezondheid en gezonde toekomst in Nederland.

Bron: https://www.vtv2018.nl/