Vitamine C-tekort verhoogt mogelijk het risico op diabetes type II

24 oktober 2023

Een lage vitamine C inname kan het risico op diabetes type II en het sterfterisico mogelijk vergroten. Mensen met een voorstadium van diabetes zouden hun inname van vitamine C moeten verhogen om de kans op gezondheidsrisico’s te beperken. Dit zijn de conclusies uit een Amerikaans onderzoek naar het verband tussen vitamine C en diabetes. We zetten de belangrijkste resultaten voor je op een rij.

Vitamine C inname onder de norm

Bij dit onderzoek zijn gegevens van meer dan 50.000 volwassenen uit de Amerikaanse NHANES-gezondheidsdatabase gebruikt. De vitamine C-status van de deelnemers werd bepaald op basis van hun vitamine C inname via voeding en supplementen. Daarnaast werd er gekeken naar de hoeveelheid vitamine C in het bloed. Tijdens de onderzoeksperiode van 1999 tot 2018 nam het aantal mensen met een vitamine C inname onder de Amerikaanse norm (mannen: 75 microgram, vrouwen: 60 microgram) toe van 38% naar 47%. Mensen met diabetes type II kregen bovendien significant minder vitamine C binnen via voeding en supplementen en hadden significant lagere vitamine C-waarden in het bloed, in vergelijking met mensen zonder diabetes.

Verband tussen vitamine C en diabetes

Uit het onderzoek bleek dat deelnemers met weinig vitamine C in het bloed vaker een hogere bloedsuikerspiegel hadden. De onderzoekers hebben namelijk gekeken naar markers voor (pre)diabetes, zoals de nuchtere plasmaglucose en hemoglobine A1c-waarden. Hierbij zagen de onderzoekers een omgekeerd verband tussen de vitamine C-status en de nuchtere plasmaglucose en HbA1c-waardes. De plasmaglucose-waarde is de hoeveelheid suiker in het bloed op een bepaald moment en de HbA1c-waarde is een maatstaf voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen 2 maanden.

De kans op een diagnose met diabetes type II was significant verhoogd bij mensen met een lage vitamine C-status. Dit blijkt uit het aantal diagnoses en de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld. Het risico op diabetes type II neemt mogelijk dus toe bij een lage vitamine C-status. Bij mensen die een goede vitamine C status hadden en voedingssupplementen gebruikten, werd de diagnose diabetes type II twee jaar later gesteld, vergeleken met mensen die onvoldoende vitamine C binnenkregen en geen supplementen met vitamine C gebruikten.

Suppletie met vitamine C verlaagt het sterfterisico

Van de hele onderzoeksgroep slikte ruim een derde vitamine C-supplementen. De resultaten lieten zien dat een voedingssupplement tot 2000 mg vitamine C per dag het sterfterisico verlaagde en de kans op diabetes type II verkleinde. Een dagdosering van 500-1000 mg vitamine C liet het laagste sterfterisico zien. Verder viel het op dat de kans op diabetes type II groter werd als er meer dan 2000 mg vitamine C per dag werd gebruikt. Dit doet vermoeden dat er een optimale vitamine C inname bestaat.

De onderzoekers suggereren dat een adequate inname van vitamine C de ernst van bepaalde complicaties kan verminderen, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en verstoorde cholesterolwaardes. De onderzoekers concluderen dat het gunstige effect van vitamine C mogelijk is toe te wijzen aan de antioxiderende rol van vitamine C, bijvoorbeeld door het vergroten van de insulinesensitiviteit of het verminderen van ontstekingen.

500 tot 1000 mg vitamine C per dag

Om eventuele gezondheidsrisico’s te beperken zouden mensen met (pre)diabetes er goed aan doen om hun inname van vitamine C op een voldoende niveau te krijgen, aldus de onderzoekers. De onderzoekers adviseren een voedingssupplement met 500 tot 1000 mg vitamine C, in aanvulling op een adequate inname via voeding. Deze dosering liet het meest gunstigste effect op het sterfterisico zien.


Sun, H.; Karp, J.; Sun, K.M.; Weaver, C.M. (2022). Decreasing Vitamin C Intake, Low Serum Vitamin C Level and Risk for US Adults with Diabetes. Nutrients, 14 (19): 3902.

vitamine C supplement