Uit: Who-cares.nl | Communicatie VMS verder beperkt

20 maart 2017

Helder artikel over de wat de branche wel en niet mag communiceren over supplementen richting beroepsbeoefenaren. Aanleiding is een recente uitspraak van het Europese Hof inzake de interpretatie van de Claimsverordening, waardoor de mogelijkheden voor communicatie verder zijn beperkt. De inhoudelijke informatie is afkomstig van een NPN workshop die, in samenwerking met KOAG/KAG, werd georganiseerd met als doel het in beeld brengen van de problematiek en het verduidelijken van de te volgen werkwijze voor bedrijven. Dit is vooral van belang om hoge boetes te voorkomen!