Terugroepacties producten met ethyleenoxide

17 september 2021

Bedrijven roepen levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, terug omdat ze mogelijk verontreinigd zijn met ethyleenoxide. Ethyleenoxide is een bestrijdingsmiddel dat in de EU niet is toegestaan.

De gevonden hoeveelheden ethyleenoxide in voedingssupplementen vormen geen acuut gevaar voor de gezondheid. Bij consumptie van hoge hoeveelheden over een lange periode is een risico voor de gezondheid niet uit te sluiten. Dit is de reden dat producten worden teruggeroepen en uit de schappen worden gehaald. Consumenten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel.

De gezondheid van de consument staat voorop. Bedrijven doen er alles aan om producten zorgvuldig terug te roepen en om nieuwe verontreinigingen te voorkomen.

Bekijk voor meer informatie dit bericht van de NVWA.