Simpele oplossing Claims & Botanicals

19 augustus 2016

NPN presenteert in Europa de eenvoudige oplossing voor gezondheidsclaims voor botanicals, waar nog over beslist moet worden of deze gebruikt mogen worden. Deze claims staan zolang ‘in de wacht’. De Europese Commissie zal dit najaar de claims voor botanicals evalueren. Onze oplossing maakt gebruik van traditionele gezondheidsclaims mogelijk. Niet alleen voor botanicals maar ook voor andere stoffen, zoals probiotica en lijnzaad. En ze voorziet niet in een aparte regeling voor botanicals. Dit betekent zo min mogelijk administratieve lasten voor bedrijven. 

Wat is er aan de hand?

Gezondheidsclaims voor botanicals dreigden grotendeels te verdwijnen. Daarom plaatste de Europese Commissie de claims voor botanicals in 2010 on hold. Er moet nog altijd een beslissing worden genomen over de toekomst van gezondheidsclaims voor levensmiddelen en voedingssupplementen met botanicals. In de beoordeling van gezondheidsclaims voor botanicals wordt op dit moment het zogenaamde traditionele gebruik als onderbouwing niet geaccepteerd. Dit in tegenstelling tot geneesmiddelen, waarbij traditioneel gebruik wel wordt geaccepteerd als onderbouwing van een claim. Dit leidt tot ongelijke behandeling van claims voor botanicals.

NPN: houd het simpel

Deze ongelijke behandeling van claims kan opgelost worden door traditioneel gebruik toe te laten als onderbouwing van gezondheidsclaims. Voor botanicals, maar ook voor andere stoffen zoals probiotica en lijnzaad. Dat is wel zo eerlijk. Wij stellen voor om het probleem, dat ligt in de claimswetgeving, op te lossen door aanpassing in de claimswetgeving, zo houden we het simpel. Met deze oplossing is het overbodig om een nieuwe wetgeving voor botanicals in het leven te roepen en is ingewikkelde beoordeling op veiligheid en werkzaamheid niet nodig.

Steunt u deze visie? 

NPN zoekt medestanders voor onze visie met betrekking tot claims & botanicals om een krachtig geluid aan de Europese Commissie te laten horen. Vindt u ook dat gezondheidsclaims op basis van traditioneel gebruik mogelijk moeten blijven? Dat ingewikkelde nieuwe wetgeving voor kruiden niet nodig is? En dat beperkingen voor botanicals, anders dan op basis van veiligheid, onwenselijk zijn? Maak dit dan openlijk kenbaar door ondertekening van de brief op de NPN website (https://www.npninfo.nl/signtheletter).