RIVM: onvoldoende kennis over opvolging suppletie-adviezen

8 april 2024

Uit onderzoek van RIVM blijkt dat er onvoldoende kennis beschikbaar is om te bepalen of de suppletie-adviezen correct worden opgevolgd. Wel zijn er aanwijzingen dat de adviezen voor foliumzuur en vitamine D soms niet goed worden nageleefd. Het RIVM heeft zich in het onderzoek gericht op beschikbare literatuur over het gebruik van foliumzuur, vitamine D, vitamine K en vitamine B12 in de doelgroepen waarvoor een suppletie-advies geldt. De resultaten van de laatste Voedselconsumptiepeiling (2019-2021) zijn hierbij nog niet meegenomen. Het is belangrijk dat de geldende adviezen goed worden opgevolgd, omdat deze mensen anders risico lopen op een tekort.

Advies foliumzuur wordt waarschijnlijk niet goed opgevolgd

Er zijn aanwijzingen dat een groot deel van de vrouwen het foliumzuuradvies niet correct opvolgt. Dit kan betekenen dat zij niet de juiste dosis gebruiken of het supplement niet gedurende de aanbevolen periode slikken. Vrouwen met een zwangerschapswens worden geadviseerd om dagelijks 400 µg foliumzuur te slikken vanaf 4 weken vóór conceptie tot 8 weken ná conceptie. Uit de beschikbare studies blijkt dat slechts 46 tot 61% van de vrouwen foliumzuur slikt gedurende de gehele aanbevolen periode. Er is echter maar één studie gevonden waarbij de correcte dosis én de aanbevolen periode beiden werden uitgevraagd. De frequentie van het supplementgebruik is bovendien in geen enkele studie onderzocht. Het is dus onbekend of vrouwen consequent elke dag foliumzuur slikken.

Weinig bekend over dosering en frequentie gebruik vitamine D

Op basis van de beschikbare gegevens kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de adviezen voor vitamine D niet altijd goed worden opgevolgd. Dit wordt ook bevestigd in de laatste Voedselconsumptiepeiling. Hieruit blijkt namelijk dat veel ouderen het suppletieadvies niet goed opvolgen. Er geldt een vitamine D suppletie-advies voor zwangere vrouwen, kinderen t/m 3 jaar, vrouwen > 50 jaar, mannen > 70 jaar en iedereen die weinig buiten komt of de huid bedekt. Het is voor de meeste doelgroepen lastig conclusies te trekken over correct supplementgebruik. In de beschikbare studies is de dosering of frequentie namelijk niet altijd nagevraagd. Voor vitamine K en vitamine B12 zijn helemaal geen gegevens beschikbaar over het supplementgebruik in de specifieke groepen waarvoor een advies geldt.  

Aanvullende kennis over opvolging suppletie-adviezen nodig

Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. Deze eerste fase had als doel om een overzicht te krijgen van de beschikbare kennis over de opvolging van de huidige suppletie-adviezen. Aangezien er onvoldoende kennis beschikbaar is en deze kennis veelal verouderd is, moet deze kennis in de volgende fase worden aangevuld. Dit kan bijvoorbeeld met gegevens die ten tijde van fase 1 nog niet waren gepubliceerd, zoals de laatste Voedselconsumptiepeiling. In fase 3 wordt indien nodig een structurele monitor opgezet om ontbrekende gegevens aan te vullen. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn, kunnen oplossingen worden bedacht om ervoor te zorgen dat de specifieke groepen meer van de aanbevolen vitamines binnenkrijgen.

Tabel met suppletie-adviezen

In onderstaande tabel staan de officiële suppletie-adviezen opgesomd die in het onderzoek van RIVM zijn meegenomen.

GroepAdvies van Gezondheidsdraad
Vrouwen met zwangerschapswens, vanaf 4 weken voor conceptie400 µg foliumzuur
Zwangere vrouwen, tot 8 weken na conceptie400 µg foliumzuur
Zwangere vrouwen10 µg vitamine D
Kinderen tot en met 3 jaar10 µg vitamine D
Vrouwen tussen de 50 en 70 jaar10 µg vitamine D
Ouderen boven de 70 jaar20 µg vitamine D
Mensen met donkere huid, bedekte huid of weinig buiten10 µg vitamine D
Baby’s tot 3 maanden150 µg vitamine K
Veganisten2,8 µg vitamine B12

Bronnen: