Reactie NPN – Uitzending Radar 5 september ’16

6 september 2016

Gisteravond heeft Radar een item uitgezonden over de mogelijke gezondheidsklachten bij gebruik van vitamine B6 supplementen. NPN heeft Radar een schriftelijke reactie gestuurd, die in de uitzending maar deels is behandeld. De volledige reactie luidt als volgt:

“Brancheorganisatie NPN betreurt dat consumenten bijwerkingen ondervinden van het gebruik van Vitamine B6. Het informeren van consumenten over nut en veiligheid van supplementen zien wij als een belangrijke taak.

Hoge bloedwaarden zijn een logisch gevolg van het slikken van vitamine B6. Dat is op zich geen directe reden voor ongerustheid. Bijwerkingen doen zich daarbij over het algemeen niet voor. De bijwerkingen die zich toch voordoen, lijken persoonsgebonden en treden in incidentele gevallen op. Ze zijn bovendien niet afhankelijk van de dosis.

NPN vindt nader onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waarom vitamine B6 in individuele situaties kan leiden tot bijwerkingen. Er zijn verschillende vormen van vitamine B6 wettelijk toegestaan. NPN heeft Universiteit Maastricht opdracht gegeven om te onderzoeken of een bepaalde vorm van B6 geen bijwerkingen geeft en te prefereren is. Voorjaar 2017 verwacht NPN de resultaten van het onderzoek.”

Daarnaast willen wij u informeren over een recente uitspraak van een Zweedse rechter. In Zweden is er ook discussie over de (on)veiligheid van vitamine B6. De Zweedse rechter heeft nu bepaald dat alle producten met een dosering van boven de 25 mg vitamine B6 gewoon verkocht mogen worden. Volgens de rechtbank weerspiegelt het veilige niveau van 25 mg per dag, zoals bepaald door EFSA, niet de huidige stand van de wetenschap. Het veilige niveau kan hoger uitvallen. De uitspraak is helaas alleen in het Zweeds beschikbaar. U kunt deze hier terug lezen. 

Voor meer informatie:

NPN • Mevrouw Saskia Geurts, directeur

Tel +31(0)33 – 245 60 01 • E-mail: info@npninfo.nl • Website: www.npninfo.nl