Reactie NPN op WRR Rapport: suppletie inzetten voor houdbare zorg

20 september 2021

Afgelopen week publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak.’ Bekijk het rapport hier. In dit rapport geeft de WRR aan dat we betere keuzes moeten maken om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. De WRR pleit voor een structureel grotere inzet op gezondheid en op brede preventie. NPN steunt dit van harte en is van mening dat suppletie hierbij ingezet kan worden om gezondheidswinst te behalen.

Deze aanpak op brede preventie levert meer gezondheid op, ondersteunt de maatschappelijke houdbaarheid waarin aandoeningen vanuit leefstijl steeds vaker voorkomen en remt de instroom in de zorg. NPN zet zich al jaren in voor het belang van preventie in relatie tot de gezondheid. Het streven naar gezondheid is onlosmakelijk verbonden met voeding, waar voedingssuppletie een wezenlijk onderdeel van uitmaakt.

NPN gaat graag het gesprek aan met politiek en beleidsmakers om toe te lichten welke rol voedingssupplementen kunnen spelen bij het behalen van gezondheidswinst.