Reactie NPN – NVWA inspectieresultaten 2018-2019

4 december 2019

Plantengifstoffen in sint-janskruid

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 4 december 2019 resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van Pyrrolizidine Alkaloïden (PA’s) in sint-janskruid kruidenpreparaten. Bekijk hier het rapport. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal preparaten te hoge gehaltes aan PA’s bevatte. Ook bevatte een groot gedeelte van de kruidenpreparaten niet de hoeveelheid actieve stof die op het etiket gedeclareerd stond. NPN heeft de resultaten bestudeerd en is zich bewust van deze problematiek. NPN zet zich al geruime tijd in voor een aanbod van veilige en betrouwbare sint-janskruid preparaten. 

PA’s in sint-janskruid hoog risico

PA’s zijn plantengifstoffen die van nature voorkomen in planten en kruiden, maar niet in sint-janskruid. Kruidenpreparaten met sint-janskruid kunnen toch hoge gehaltes aan PA’s bevatten door het mee-oogsten van planten die van nature deze PA’s wel bevatten. Uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat 7 van de 43 sint-janskruid preparaten en 2 van de 4 grondstoffen een teveel aan PA’s bevat.

Het risico van incidentele contaminatie van sint-janskruid preparaten met PA’s is onderkend. Sinds februari 2019 adviseert NPN haar leden om het risico van PA’s in sint-janskruid preparaten toe te voegen aan het voedselveiligheidssysteem, ondanks het feit dat sint-janskruid van nature geen PA’s bevat. Sindsdien worden PA’s in sint-janskruid binnen de branche als een relevant gevaar gezien. Dit betekent dat het risico door de gehele keten wordt gemonitord om zo de voedselveiligheid te kunnen waarborgen, van grondstofleverancier tot groothandelaar.

Waarschuwing interactie geneesmiddelen

Uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat 93% van de onderzochte etiketten een vrijwillige waarschuwing bevat dat kruidenpeparaten met sint-janskruid de werking van geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. NPN heeft in 2001 samen met andere partijen deze waarschuwing met ministerie van VWS opgesteld en adviseert bedrijven actief om dit op de verpakking te vermelden. De waarschuwing is nog niet wettelijk verplicht, maar uit het rapport blijkt dat wel veel bedrijven hier gehoor aan geven. Dit is een goede zaak omdat zo de consument wordt voorzien van informatie voor veilig gebruik van sint-janskruid preparaten.

NPN kwaliteitssysteem

Op 22 producten waar de hoeveelheid actieve stof hypericine vermeld stond, bleek dat 15 van deze producten géén of minder dan 50% van de gedeclareerde hoeveelheid bevat. Dit betekent dat de kwaliteit en echtheid van sint-janskruid preparaten regelmatig onvoldoende is gewaarborgd. De consument moet er op kunnen vertrouwen dat wat op het etiket staat, ook daadwerkelijk in het product aanwezig is. NPN is bezig met het opzetten van een kwaliteitsproject waardoor de consument meer inzage krijgt in de daadwerkelijke hoeveelheden van de stoffen aanwezig in een product. NPN hoopt hiermee transparantie voor de consument over de kwaliteit van producten te vergroten en een stimulans voor bedrijven te introduceren om hoogwaardige producten op de markt te brengen.

Tropaanalkaloïden

Naast PA’s is in het onderzoek ook de aanwezigheid van de plantengifstoffen tropaanalkaloïden onderzocht. 1 van de 47 monsters bevatte een hoog gehalte tropaanalkaloïden en 6 monsters een lagere hoeveelheid. Tropaanalkaloïden komen ook van nature niet voor in sint-janskruid. Met ingang van het nieuwe Warenwetbesluit Kruidenpreparaten worden de tropaanalkaloïden atropine, hyoscyamine en scopolamine verboden.