Ouderen volgen suppletieadvies vitamine D onvoldoende op

23 januari 2024

Het RIVM heeft in de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 onderzocht hoeveel oudere mannen en vrouwen een supplement met vitamine D gebruiken. Uit de resultaten blijkt dat het suppletieadvies voor vitamine D onvoldoende wordt opgevolgd. Voor verschillende Nederlandse bevolkingsgroepen is er een advies vanuit de overheid om een supplement met vitamine D te gebruiken. Dit advies geldt voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen boven de 50, mannen boven de 70 en voor iedereen die weinig buiten komt of de huid bedekt.

Te weinig mensen gebruiken vitamine D-supplementen

Uit de resultaten van de nieuwste voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat slechts 37% van de vrouwen boven de 50 jaar en 25% van de mannen boven de 70 jaar het gehele jaar een supplement met vitamine D gebruikt. In de winter stijgt het gebruik van vitamine D-supplementen naar 56% bij vrouwen boven de 50 en 40% bij mannen boven de 70.

Voor alle ouderen boven de 70 wordt gedurende het hele jaar een vitamine D-supplement van 20 µg geadviseerd, omdat dit het risico op vallen en botbreuken verkleint. Voor alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar wordt gedurende het hele jaar 10 µg extra vitamine D geadviseerd, omdat dit kan helpen bij het tegengaan van botverlies. Het is daarom belangrijk dat het suppletieadvies goed wordt opgevolgd.

Ouderen krijgen te weinig vitamine D binnen

In de Voedselconsumptiepeiling is gekeken naar de vitamine D-inname uit voeding en supplementen binnen verschillende leeftijdscategorieën. Uit de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling blijkt dat ouderen in de leeftijdscategorie 65-79 jaar gemiddeld 3,3 µg vitamine D uit voeding binnen krijgen. Uit voeding en voedingssupplementen samen krijgen ze gemiddeld 11,7 µg vitamine D binnen. Hieruit kunnen we afleiden dat het nemen van een supplement flink bijdraagt aan de vitamine D-inname. De inname is gemiddeld gezien echter alsnog onvoldoende. Aandacht voor het opvolgen van het suppletieadvies voor vitamine D blijft daarom onverminderd belangrijk.

Vitamine D gebruik andere groepen niet altijd bekend

Er is in de Voedselconsumptiepeiling alleen onderzocht hoeveel mensen vitamine D gebruiken op basis van leeftijd. Er is bijvoorbeeld niet onderzocht hoeveel mensen die weinig buiten komen vitamine D gebruiken. Bij kinderen tussen de 1-3 jaar wordt het vitamine D advies relatief goed opgevolgd. Ongeveer 65% van de jonge kinderen krijgt een supplement met vitamine D. Voor kinderen van 1 tot 4 jaar is het advies om het hele jaar een vitamine D supplement van 10 µg te gebruiken.

Bronnen
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/richtlijnen/voedingsstofsupplementen

https://www.wateetnederland.nl/publicaties-en-datasets/rivm-statline

The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2019-2021 on food consumption and evaluation with dietary guidelines. C.T.M. van Rossum et al. RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) report 2022-0190.

vitamine D suppletie