Ondervoeding blijft een onderbelicht probleem in de gezondheidszorg

18 februari 2016

Ondervoeding bij ouderen in een tehuis of in het ziekenhuis wordt vaak te laat vastgesteld, waardoor de gezondheid van de mensen onnodig achteruit gaat. Dat concluderen onderzoekers van de Wageningen Universiteit in een recent gepubliceerd onderzoek. Ondervoede ouderen hebben een grotere kans op botbreuken, vallen en zelfs sterfte. Het belang van de implementatie van voeding in de behandeling van patiënten wordt dus steeds duidelijker. Voedingssupplementen kunnen hier mogelijk een belangrijke rol vervullen.  

De onderzoekers van de Wageningen Universiteit interviewden verschillende voeding- en zorgprofessionals over het bewustzijn rond ondervoeding. De conclusies die werden getrokken uit deze gesprekken waren schokkend. Ondervoeding bij ouderen wordt vaak te laat, of helemaal niet geconstateerd. Er zijn in Nederland duidelijke richtlijnen voor de monitoring van ondervoeding, maar deze worden lang niet altijd nageleefd.

Artsen spelen een belangrijke rol in de monitoring van ondervoeding, terwijl juist bij deze groep voeding vaak niet de eerste prioriteit heeft. De onderzoekers pleiten dan ook voor verandering. “Monitoring en een betere voorlichting over voeding moeten deel uit gaan maken van het beleid van zorginstanties”, aldus de onderzoeker.    

Hoe voeding het best geïmplementeerd kan worden in de zorg blijft een vraagstuk wat ons de komende jaren bezig zal houden. Ook de supplementenindustrie kan hierin mogelijk een belangrijke rol vervullen.

Bron:

Ziylan, Canan, et al. “Dutch nutrition and care professionals’ experiences with undernutrition awareness, monitoring, and treatment among community-dwelling older adults: a qualitative study.” BMC Nutrition 1.1 (2015): 1