Omega-3 vetzuren EPA en DHA kunnen helpen bij migraine

15 april 2024

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een hoge dosis omega-3 vetzuren een effectieve behandeling kan zijn om migraineaanvallen te voorkomen. Migraine is een invaliderende aandoening die een grote impact kan hebben op de levenskwaliteit. Ondanks verschillende behandelingen die beschikbaar zijn om migraineaanvallen te voorkomen, blijft de effectiviteit ervan beperkt. Eerdere studies suggereerden al dat EPA en DHA mogelijk een rol spelen in de preventieve therapie voor migraine. Onderzoekers hebben nu door middel van een netwerk meta-analyse gekeken naar de effecten van de omega-3 vetzuren EPA en DHA op migraine.

Het potentieel van omega-3 vetzuren

EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) zijn omega-3 vetzuren die van nature voorkomen in vis en algen. Ze staan bekend om hun gunstige effecten op de gezondheid, met name vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen. Bovendien kunnen omega-3 vetzuren nociceptieve reacties beïnvloeden (reacties op schadelijke prikkels) en de vaatverwijding remmen. Deze processen spelen ook een rol in ziektemechanismen van migraine. Dat maakt suppletie met omega-3 vetzuren een veelbelovende kandidaat voor de behandeling van migraine.

Omega-3 vermindert de frequentie van migraine aanvallen

Het onderzoek vergeleek via een netwerk meta-analyse het effect van omega-3 vetzuren op migraineaanvallen met een placebo en met andere medicijnen zoals valproaat, amitriptyline en topiramaat. Bij een netwerk meta-analyse wordt er naar meerdere behandelingen tegelijk gekeken. Dit helpt onderzoekers te begrijpen welke behandeling het meest effectief is. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat een hoge dosis omega-3 vetzuren effectiever was dan medicatie bij het verminderen van de frequentie en ernst van migraineaanvallen. Een combinatie van omega-3 vetzuren en medicijnen resulteerde in het hoogste responspercentage, gedefinieerd als een halvering van het aantal migrainedagen. Er werden in de diverse studies verschillende doseringen omega-3 gebruikt die varieerde van 180 mg EPA en 120 mg DHA tot 2x per dag 600 mg EPA en 300 mg DHA.

Omega-3 geeft minder bijwerkingen

Naast het effect op migraineaanvallen, keken onderzoekers ook naar de acceptatie en bijwerkingen van omega-3 vetzuren. De resultaten lieten zien dat de acceptatie van omega-3 vetzuren als behandeling vergelijkbaar was met die van medicatie. Het aantal mensen dat stopte met het nemen van de supplementen of medicijnen was over het algemeen erg laag. Bovendien vertoonden omega-3 vetzuren veel minder bijwerkingen dan medicijnen tegen migraine. De bijwerkingen waren verder niet gespecificeerd.

Nader onderzoek voor optimale dosering nodig

De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat EPA/DHA-supplementen een veelbelovende rol kunnen spelen bij de behandeling van migraine. Onderzoekers concluderen dat er verdere grootschalige gerandomiseerde onderzoeken nodig zijn om de optimale dosering en effectiviteit van EPA/DHA-supplementen bij de preventie van migraine vast te stellen.


Tseng, P. T., Zeng, B. Y., Chen, J. J., Kuo, C. H., Zeng, B. S., Kuo, J. S., Cheng, Y. S., Sun, C. K., Wu, Y. C., Tu, Y. K., Stubbs, B., Carvalho, A. F., Liang, C. S., Chen, T. Y., Hsu, C. W., Suen, M. W., Yang, C. P., Hsu, S. P., Chen, Y. W., Shiue, Y. L., … Lin, P. Y. (2024). High Dosage Omega-3 Fatty Acids Outperform Existing Pharmacological Options for Migraine Prophylaxis: A Network Meta-Analysis. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 15(2), 100163.

visolie supplementen EPA DHA