NPN werkt aan herziening waarschuwingsteksten

19 februari 2024

NPN adviseert bedrijven bij welke ingrediënten een waarschuwing aan te bevelen of verplicht is. Deze waarschuwingen staan op de verpakking van een voedingssupplement en zijn bijvoorbeeld bedoeld voor zwangere vrouwen of medicijngebruikers. Het overzicht met geadviseerde waarschuwingen wordt herzien, om ervoor te zorgen dat de waarschuwingen gebaseerd zijn op de meest actuele wetenschappelijke onderbouwingen.

Nieuwe richtlijn voor waarschuwingsteksten

De Technische Commissie van NPN heeft een nieuwe richtlijn opgesteld voor het maken van waarschuwingsteksten. Hierbij zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op het principe dat de ernst van een bijwerking of interactie in combinatie met de mate van wetenschappelijke onderbouwing bepaalt of en welke waarschuwing aanbevolen wordt. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen interactie (supplement en medicijn hebben wisselwerking), ziekte (supplement heeft invloed op gezondheid of behandeling) en overeenkomst toepassingsgebied supplement en medicijn (supplement en medicijn hebben eenzelfde werking). Hiermee is het mogelijk om consistenter adviezen voor waarschuwingen te bepalen. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid en transparantie over de vaststelling van een advies en de gebruikte bewoording.

Herziening van bestaande waarschuwingen

Het overzicht met waarschuwingsteksten bevat een lange lijst van verschillende waarschuwingen voor verschillende ingrediënten. NPN gaat met behulp van een derde partij per ingrediënt de bestaande waarschuwingen opnieuw beoordelen. Een klankbordgroep, bestaande uit enkele leden van de Technische Commissie, leest mee met de nieuwe beoordelingen. Gezien de omvang van het project is het de verwachting dat de herziening zeker een jaar in beslag neemt.

Als de Technische Commissie van NPN aanleiding heeft om een nieuwe waarschuwingstekst op te stellen, komt deze direct volgens de nieuwe richtlijn tot stand.

Op deze pagina kunt u het huidige (openbare) overzicht met waarschuwingsteksten vinden.

waarschuwingsteksten op supplementen