NPN ontwikkelt hygiënecode voedingssupplementenbranche

18 december 2023

Om de voedingssupplementenbranche concrete handvatten te bieden om aan kwaliteitseisen te voldoen, ontwikkelt NPN samen met adviesbureau Précon een hygiënecode. Een hygiënecode is een gids met regels op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne op basis van HACCP. Bedrijven kunnen deze hygiënecode, die specifiek gericht wordt op voedingssupplementen, gaan gebruiken om te voldoen aan de wettelijke eisen. NPN zet hiermee proactief een mooie stap in kwaliteitsbevordering van de branche.

Verbeterde kwaliteit

De missie van NPN is om de consument te laten beschikken over veilige en werkzame voedingssupplementen. Hiervoor biedt zij haar leden verschillende tools aan die ondersteunen bij kwaliteit en veiligheid. Met de komst van een hygiënecode kunnen bedrijven op een eenvoudige manier voldoen aan de voedselveiligheidsregels. Zowel bij NPN aangesloten en niet-aangesloten bedrijven kunnen gebruik gaan maken van de code. Hierdoor wordt de kwaliteit van de gehele branche naar een hoger niveau getild. En dat is belangrijk voor kwalitatieve en veilige voedingssupplementen op de markt.  

Overeenstemming in de branche

De hygiënecode legt de voedselveiligheidsgevaren vast en maatregelen om deze te beheersen. De hygiënecode wordt na afronding officieel goedgekeurd door het ministerie van VWS en de handhavende instantie NVWA. Dit betekent dat er overeenstemming in de branche is over de geldende gevaren en maatregelen. Zowel bij bedrijven in de keten zoals afnemers en leveranciers, maar ook tussen de bedrijven en de overheid. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt discussie.

Hygiënecode aangeboden aan NVWA

Een werkgroep bestaande uit 10 leden, werkzaam bij diverse voedingssupplementbedrijven, helpt mee bij de ontwikkeling van de hygiënecode. De werkgroep is representatief voor de branche en geeft input en beoordeelt de concept code. De hygiënecode is in december 2023 aangeboden aan de NVWA. De NVWA zal een advies geven aan het ministerie van VWS. Zodra de hygiënecode is goedgekeurd door het ministerie van VWS, zal NPN de code gratis beschikbaar stellen voor aangesloten bedrijven en tegen een vergoeding voor niet-leden.

NPN ontwikkelt hygiënecode