Mentale gezondheid en voedingssupplementen

18 september 2019

Recent is er in het vakblad World Psychiatry een grote meta-review gepubliceerd, waarin de gegevens van 33 studies zijn gebundeld en onderzocht. De onderzoekers concluderen dat bepaalde voedingsstoffen, zoals omega-3 vetzuren, een mogelijk effectieve aanvullende behandeling kunnen zijn bij mentale ziektes, bijvoorbeeld depressie. We bekijken de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

Omega-3 vetzuren

De onderzoekers uit Australië stellen dat omega-3 vetzuren mogelijk effectief zijn als een (aanvullende) behandeling van een depressie, vooral in combinatie met antidepressiva[1]. In Amsterdam is dit effect eerder gevonden door onderzoekers. Vooral de EPA-vetzuren lijken een effect te hebben, mogelijk door het ontstekingsremmende effect van dit vetzuur. Destijds in 2017 is het menu van het AMC zelfs aangepast met meer aandacht voor omega-3 vetzuren in het dieet[2].

Naast de gevonden effecten van omega- vetzuren bij depressie, lijken de vetzuren ook een klein effect te hebben bij de behandeling van ADHD.

Foliumzuur

Foliumzuur is de afgelopen jaren erg veel onderzocht in relatie tot de mentale gezondheid. De onderzoekers zien een positief effect van foliumzuursuppletie, maar dan alleen bij extreem hoge doseringen van 15 mg methylfolaat. Deze hoeveelheid ligt ver boven de veilige waarde van 1.000 microgram, die in Europa wordt gehanteerd.

Kijkend naar andere vitamines en mineralen, zoals bijvoorbeeld vitamine D en magnesium, is het huidige bewijs nog te mager om hun effectiviteit te bewijzen bij de behandeling van mentale stoornissen. Wel laten veel studies zien dat mensen met mentale ziektes vaak lage bloedwaardes hebben van bijvoorbeeld magnesium, zink[3] of vitamine D[4]. Er is dus wel degelijk een relatie tussen deze vitamines en mineralen, en de geestelijke gezondheid.

De studie

In totaal zijn 33 meta-analyses van randomized controlled trials meegenomen in de huidige studie, uitgevoerd door de Western Sydney University. De belangrijkste en meest recente uitkomsten voor de effectiviteit en veiligheid van voedingssupplementen als aanvullende behandeling van mentale ziektes zijn hiermee verzameld.

Voeding en de geestelijke gezondheid

Het belang van een goede en gevarieerde voeding voor de lichamelijke gezondheid is tegenwoordig algemeen aanvaard. Daarnaast wordt ook de mogelijke rol van voeding op de geestelijke gezondheid steeds meer erkend. Dit soort onderzoeken helpen daarbij. Zorgprofessionals moeten worden geïnformeerd over deze onderzoeken, om ze zo een compleet beeld te krijgen van de effecten van voeding en supplementen bij mentale ziektes. De exacte mechanismes van de effecten van voedingsstoffen blijven een belangrijk punt voor vervolgonderzoek.


[1] Firth, Joseph, et al. “The efficacy and safety of nutrient supplements in the treatment of mental disorders: a meta‐review of meta‐analyses of randomized controlled trials.” World Psychiatry 18.3 (2019): 308-324.

[3] Swardfager, Walter, et al. “Zinc in depression: a meta-analysis.” Biological psychiatry 74.12 (2013): 872-878.

[4] Anglin, Rebecca ES, et al. “Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis.” The British journal of psychiatry 202.2 (2013): 100-107.