Medische claims in vragenlijsten gepersonaliseerde vitamineabonnementen is slechte zaak

5 januari 2023

Pointer, een onderzoeksprogramma van KRO-NCRV, heeft op 4 januari een artikel en video gepubliceerd over dat aanbieders van voedingssupplementen de geneesmiddelenwet overtreden bij vragenlijsten voor ‘gepersonaliseerde’ vitamineabonnementen. Voor deze abonnementen moet online een reeks vragen worden beantwoord, die vaak de suggestie wekken dat voedingssupplementen medische problemen oplossen of voorkomen. Het maken van medische claims is niet toegestaan voor voedingssupplementen.

Aandacht voor wet- en regelgeving

Dat er bedrijven zijn die de geldende regelgeving overtreden geeft bij consumenten een verkeerd beeld over de beoogde toepassing van supplementen. Het gaat met name om bedrijven die niet aangesloten zijn bij de branchevereniging NPN. NPN en haar leden hebben al eerder aandacht besteed aan deze vragenlijsten in relatie tot de claimswetgeving. Zij zijn zich ervan bewust dat het verbod op medische claims van toepassing is bij dergelijke vragenlijsten. NPN vindt het daarom een goede zaak dat deze bedrijven hierop worden aangesproken en zal hier zelf en met de zelfregulerende instantie keuringsraad KAOG/KAG ook op monitoren.

Medische claims in vragenlijsten

In de vragenlijsten worden bijvoorbeeld vragen gesteld als ‘Heb je last van darmklachten?’ of ‘heb je regelmatig een blaasontsteking’? Op basis van deze ingevulde vragen volgt een voedingssupplementenadvies. Ook in dit advies kunnen medische claims staan, beweringen over het behandelen of genezen van een klacht of ziekte, wat niet is toegestaan. Voedingssupplementen zijn als aanvulling op de voeding bedoeld om de gezondheid te ondersteunen.

Gepersonaliseerde vitamines