Magnesiumtekort en hart- en vaatziekten bij diabetes

18 oktober 2021

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat diabetes type 2 patiënten met een magnesiumtekort vaker hart- en vaatziekten ontwikkelden. De onderzoekers toonden een associatie aan tussen de magnesiumwaarde in het bloed en het ontwikkelen van hartfalen, boezemfibrilleren en afwijkingen in de kleine bloedvaten. Er is meer onderzoek nodig om te kijken wat de precieze rol van magnesium is in de hart- en bloedvaten.

Mogelijke rol van magnesium in hart- en bloedvaten

Problemen met het hart en de bloedvaten is één van de hoofdoorzaken van ziekte en overlijden onder diabetes type 2 patiënten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hoge bloedsuiker spiegel, veel vet in het bloed en een hoge bloeddruk. Magnesium speelt mogelijk een rol in gezonde hart- en bloedvaten, alhoewel het precieze werkingsmechanisme nog onbekend is.

Uit eerder onderzoek bleek dat een lage magnesium waarde in het bloed vaker voorkomt bij diabetes type 2 patiënten, dan bij mensen zonder diabetes. De onderzoekers vroegen zich daarom af of diabetes type 2 patiënten met een magnesiumtekort een groter risico hebben op hart- en vaatziekten.

Associatie tussen magnesiumbloedwaarde en hart- en vaatziekten

De onderzoekers volgden een grote groep diabetes patiënten (4400) 6 tot 11 jaar. Aan het begin van de studie werd bloed afgenomen om te kijken wat de magnesiumwaarde was. Daarnaast werd er voor elke patiënt bijgehouden of ze hart- en vaatziekten ontwikkelden, zoals het krijgen van een hartaanval, boezenfibrilleren of een herseninfarct. Hiermee hebben ze kunnen onderzoeken of er een associatie is tussen de magnesiumwaarde in het bloed en het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Bij hogere magnesiumwaarde in het bloed minder vaak hart- en vaatziekten

Uit de resultaten bleek dat er een verband was tussen de magnesiumwaarde in het bloed en het krijgen van hartfalen en boezenfibrilleren. Patiënten met meer magnesium in het bloed hadden minder vaak hart- en vaatziekten ontwikkeld. Ook zagen de onderzoekers in deze groep minder vaak een diabetische voet en diabetische retinopathie. Dat zijn aandoeningen aan de kleine bloedvaten.

Meer onderzoek voor rol magnesium supplementen

Uit de resultaten van dit onderzoek zou je kunnen concluderen dat het voor mensen met diabetes type 2 verstandig is om een magnesium supplement te gaan gebruiken. Volgens de onderzoekers is die conclusie echter nog te vroeg. Er moet volgens hen eerst meer duidelijkheid komen over het werkingsmechanisme van magnesium in de hart- en bloedvaten. Ook kunnen er studies gedaan worden om te onderzoeken of het gebruik van magnesiumsupplementen bij diabetes type 2 patiënten daadwerkelijk leidt tot een afname in hart- en vaatziekten.


Bron: Serum Magnesium Is Inversely Associated With Heart Failure, Atrial Fibrillation, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes – Lynette J. Oost, Amber A.W.A. van der Heijden, Emma A. Vermeulen, Caro Bos, Petra J.M. Elders, Roderick C. Slieker, Steef Kurstjens, Miranda van Berkel, Joost G.J. Hoenderop, Cees J. Tack, Joline W.J. Beulens, Jeroen H.F. de Baaij.