Magnesium kan depressie symptomen verlichten

23 juni 2017

Uit onderzoek van de universiteit van Vermont blijkt dat magnesiumsupplementen met een dosering van 248 mg elementair magnesium per dag, mogelijk een effectief middel zijn voor de behandeling van milde depressies. De resultaten van de studie zijn hoopgevend, mede omdat er veel behoefte is aan aanvullende behandelmethodes voor depressie. 

Depressie komt wereldwijd veel voor, meer dan 350 miljoen mensen zijn er mee gediagnostiseerd en verwacht wordt dat het in 2030 de grootste ziektelast is. Antidepressiva werken vaak maar bij een gedeelte van de patiënten en huidige behandeltrajecten zijn vaak erg duur en niet breed beschikbaar voor de patiënt.

Al eerder zijn er observationele studies gedaan die de associatie van een lage magnesiumstatus en depressie hebben aangetoond. In de huidige studie is met een randomized cotrolled trial (RCT) onderzocht of suppletie met magnesium de symptomen van milde depressie kan verminderen.

Onderzoekers bestudeerden 126 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar oud, van wie 38 procent man was. Eerst kreeg een deel van de groep zes weken lang 248 milligram magnesium per dag toegediend en later het andere deel. Dagelijkse inname van magnesium, gedurende zes weken resulteerde in een significant verschil in Public Health Questionnaire PHQ-9 scores van zes punten. Deze verbeteringen werden waargenomen los van leeftijd, geslacht en gebruik van antidepressiva.

In de toekomst zijn grotere klinische studies nodig om de effectiviteit op lange termijn te meten en in verschillende onderzoeksgroepen. De eerste resultaten zijn in ieder geval veelbelovend!

Bron:

Tarleton, Emily K., et al. “Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial.” PLoS One 12.6 (2017): e0180067: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0180067&type=printable