Loket Duurzaam Eten

8 juni 2022

Het RIVM heeft het Loket Duurzaam Eten gelanceerd. Hier kunnen professionals gemakkelijk interventies vinden die ze kunnen aanbieden aan hun doelgroep. Met het loket geeft het RIVM invulling aan het Klimaatakkoord om alle interventies op het gebied van duurzaam eten te documenteren en centraal toegankelijk te maken in een database. Met deze database worden professionals ondersteund, interventies beter vindbaar en wordt het gebruik van de interventies gestimuleerd. Met als doel een gezonder en duurzamer eetpatroon voor iedereen.

Initiatief

De database is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De database moet dé centrale plek worden voor alle interventies op het gebied van duurzaam voedsel. Ook andere organisaties zoals het Voedingscentrum, Nationaal Actieplan Groente en Fruit en Wageningen Universiteit & Research werken mee aan de ontwikkeling van de database.

NPN deelt de visie dat een gezond en duurzaam eetpatroon erg belangrijk is. Een gezond eetpatroon is cruciaal voor het behoud van een goede gezondheid. Initiatieven zoals deze worden daarom door NPN gewaardeerd.

Voor en door professionals

Het gebruik van de database is bedoeld voor professionals. Hierin kunnen ze makkelijk zoeken naar beschikbare interventies waar hun doelgroep aan kan deelnemen. Op die manier hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Het doel van de database is om toe te werken naar een eetpatroon dat het milieu minder belast. Daarom is het belangrijk om de database zo compleet en relevant mogelijk te maken. De betrokkenheid van interventie eigenaren is daarom een belangrijk onderdeel. Professionals kunnen ook zelf hun eigen interventie toevoegen aan de database.

Categorieën

De database bevat inmiddels 32 verschillende interventies. In de database worden deze in verschillende categorieën ingedeeld. Er kan gezocht worden op thema, bijvoorbeeld voedselverspilling of ecologische voetafdruk, maar ook op setting zoals thuis, het onderwijs of in bedrijven. Daarnaast kan de doelgroep, bijvoorbeeld scholieren, werknemers of beleidsmakers gespecificeerd worden. Ook kan er nog gekozen worden voor interventies op landelijk, provinciaal of gemeentelijke schaal.

In de database is uitgebreide informatie over de interventies te vinden. Er wordt een korte omschrijving gegeven, aangegeven voor welke doelgroepen het is en een inschatting gegeven van de kosten. Daarnaast kun je doorklikken naar de website van een interventie en staan er contactgegevens, zodat er gemakkelijk contact met de interventie eigenaar gelegd kan worden.