Klinische studies nu ook toegestaan in onderbouwing gezondheidsclaim

25 februari 2016

Gezondheidsclaims worden gebruikt om consumenten te informeren over de werking en het gebruik van bepaalde producten. Recent heeft de Europese voedselveiligheidsraad (EFSA) nieuwe wetenschappelijke richtlijnen gepubliceerd voor het aanvragen van gezondheidsclaims. Door deze nieuwe richtlijnen is het nu ook mogelijk om bepaalde klinische studies, uitgevoerd in personen met een ziekte, te gebruiken in de onderbouwing. 

Al een aantal jaar pleit NPN, samen met meerdere partijen in Europa voor een versoepeling van de Claimsverordening (Nr. 1924/2006). Door de wet is het voor bedrijven erg lastig om goed te kunnen communiceren naar de consument. Daarnaast is het indienen van een claim vaak erg ingewikkeld. Veel claims zijn in het verleden door de EFSA afgewezen, vanwege het gebruik van klinische studies in de onderbouwing. De EFSA heeft nu ook ingezien dat een versoepeling van de richtlijnen gewenst is en komt, na meerdere consulatie rondes met publieke stakeholders, tot nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van gezondheidsclaims. Ook NPN heeft zich meerdere malen in deze consultaties laten horen.

Stakeholders geven aan dat onderzoek naar effect(en) van een nutriënt vaak gedaan wordt in personen met een ziekte. Dat geeft steviger bewijs. Daar waar in het verleden studies in zieke personen per definitie verworpen werden, stelt EFSA nu dat studies uitgevoerd in personen met een ziekte gebruikt kunnen worden voor de onderbouwing van gezondheidsclaims. Dit is echter wel alleen het geval als het effect van het nutriënt op de geclaimde lichaamsfunctie ook verwacht wordt in gezonde personen én als daar een rationale voor kan worden gegeven.

Langdurige studies (observationeel onderzoek en interventies) over de relatie tussen voeding en de incidentie van een ziekte kunnen gebruikt worden om claims te onderbouwen die van toepassing zijn op de ontwikkeling van een ziekte. De voorwaarde hiervoor is wel dat de deelnemers gezond zijn bij de start van het onderzoek.

NPN zal zich blijven inzetten voor de mogelijkheden voor het maken van gefundeerde gezondheidsclaims.

Bron: nieuwe richtlijnen EFSA