Inzenden eerste James Lind wetenschapsprijs van start

20 september 2018

De eerste editie van de James Lind Prijs gaat van start. Vanaf vandaag kunnen wetenschappelijke onderzoeken over fysiologisch actieve (voedings)stoffen, zoals vitamines, mineralen en andere stoffen en toepassingen ervan in de praktijk worden ingezonden. Een vakjury onder leiding van prof. dr. Renger Witkamp nomineert minimaal 3 impactvolle onderzoeken en 3 baanbrekende projecten in Nederland. Daarna kan iedereen stemmen. Op 22 november worden de twee winnaars van de wetenschapsprijs bekendgemaakt.

De James Lind Prijs hoopt door herkenning en erkenning een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezondheid van de mens en van waarde te zijn voor de samenleving. De prijs is door NPN in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op onze huidige kennis door wetenschappelijk onderzoek en succesvolle toepassingen: van wetenschap naar waarde. James Lind (1716-1794) was een van de eerste artsen die op dit gebied succes behaalde. De scheepschirurgijn wist in 1747 scheurbuik aan boord van schepen te voorkomen en toonde aan dat zeelieden ziek werden en zelfs dood gingen door een gebrek aan vitamine C en niet door een bacterie of virus. Zijn onderzoek en toepassing worden gezien als het eerste klinische onderzoek in de medische geschiedenis.

Impact van zowel onderzoek als praktijk

Anno 2018 wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van fysiologisch actieve (voedings)stoffen. Welk wetenschappelijk onderzoek springt er in 2018 uit? En hoe of waar worden micronutriënten dagelijks in praktijk het meest succesvol ingezet?

Inzenden voor de categorieën onderzoek en toepassing

Tot en met 14 oktober kunnen impactvolle Nederlandse wetenschappelijke onderzoeken naar positieve effecten van fysiologisch actieve (voedings)stoffen op de gezondheid bij mensen worden ingezonden in de categorie onderzoek. Baanbrekende en/of effectieve projecten of toepassingen in Nederland met een rol voor vitamines, mineralen en andere stoffen om de gezondheid van mensen te bevorderen maken kans in de categorie toepassing. Aanmelden, inclusief een korte motivatie kan op: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden

Onafhankelijke vakjury

De leden van de vakjury kiezen 3 genomineerden per categorie:

  • Voorzitter: Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan de WUR
  • Prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts in ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar voeding en darmgezondheid
  • Drs. Lan Kiauw de Munck-Khoe, apotheker niet praktiserend, wetenschappelijk medewerker
  • Dirk Pekelharing, bestuursadviseur bij diverse raden van bestuur en startups binnen de gezondheidszorg
  • Alie de Boer, PhD, ass. Prof. en universitair docent voeding bij Maastricht University, campus Venlo

 De vakjury (50%) en het publiek (50%) bepalen wie de James Lind Prijs 2018 wint.

Erkenning voor de winnaars

Naast een award en een oorkonde ontvangen de winnaars een cheque ter waarde van € 5.000,-. De geldbedragen gaan naar een relevant onderzoek en/of een toepassing in praktijk. De winnaars doen een suggestie voor de besteding van de cheque.

_________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen, is de initiator en organisator van de James Lind Prijs. De branchevereniging vraagt op deze manier aandacht voor impactvolle wetenschappelijke onderzoeken en succesrijke toepassingen in de praktijk, maar heeft verder geen invloed op de uitslag.

Voor meer informatie:

NPN • Mevrouw Saskia Geurts, directeur / Wilma van Dormalen, PR manager. Tel +31(0)33 – 245 60 01 • E-mail: info:npninfo.nl • Website: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden