Inuline suppletie verlaagt LDL- cholesterol

7 november 2016

Het gebruik van supplementen met Inuline-type fructanen (ITF) heeft mogelijk gunstige effecten op het verlagen van het LDL-cholesterol gehalte in het lichaam. Dat concluderen onderzoekers achter een review van 20 publicaties. Voor een eenduidige conclusie zijn meer trials nodig, maar ITF suppletie kan een veelbelovende nieuwe methode zijn voor het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid. 

Inuline-type fructanen zijn een soort voedingsvezels, ook wel prebiotica genoemd. Prebiotica zijn stoffen die onverteerbaar zijn voor de mens en onveranderd in de dikke darm aankomen. Daar stimuleren ze selectief de groei en activiteit van (goede) bacteriën in de dikke darm. Naast deze belangrijke effecten in ons darmstelsel is er de laatste tijd ook meer aandacht voor het mogelijke nut van prebiotica voor hart en vaten.

In deze review is er gekeken naar de effecten van suppletie met deze ITF prebiotica op het LDL en HDL cholesterol gehalte, en het glucose evenwicht van het lichaam. Studies met verschillende populatiegroepen zijn meegenomen in de review. Denk hierbij aan mensen met een goede gezondheid, overgewicht of diabetes. De resultaten laten zien dat bij elke populatiegroep het LDL gehalte significant was verlaagd (~0.15 mmol/L), na het toedienen van ITF supplementen. Bij de mensen met diabetes was ook het insuline gehalte significant verlaagd en het HDL gehalte gestegen.  

De review beschrijft twee mogelijke mechanismen voor het verlagen van het LDL cholesterol. De eerste is een verminderde opname van cholesterol in de darmen. Het andere mogelijke mechanisme is dat door een effect op de darmflora, de aanmaak van bepaalde vetzuren wordt gestimuleerd wat de aanmaak van cholesterol in de lever verhindert.  

Meer onderzoek is nodig om een definitieve conclusie te trekken, maar een nieuwe methode voor het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid lijkt te zijn gevonden.

Bron: Liu, F., et al. “Effect of inulin-type fructans on blood lipid profile and glucose level: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” European Journal of Clinical Nutrition (2016).