Interview met een NPN lid – Bolke Koster van Vitals Voedingssupplementen

21 maart 2024

In deze maandelijkse rubriek laat NPN een lid aan het woord. NPN is benieuwd wat haar leden waardevol vinden aan het lidmaatschap van NPN, waarop ze trots zijn en of ze ideeën hebben voor de toekomst. Deze maand een interview met Bolke Koster. Directeur en eigenaar van Vitals Voedingssupplementen BV en daarnaast bestuurslid en voorzitter bij NPN. Dit jaar neemt hij, zoals de regelementen voorschrijven, afscheid als bestuurslid en voorzitter bij NPN en daarom blikken wij terug. Bolke wenst het bestuur en bureau alle goeds en hoopt dat genoeg anderen het nut en belang van een rol in het bestuur zien.

Hoe lang ben je al bestuurslid bij NPN en waarom ben je destijds in het bestuur gegaan?

Ik ben nu twaalf jaar bestuurslid bij NPN, waarvan 6 jaar voorzitter. De regelementen schrijven voor dat een bestuurslid 12 jaar mag aanblijven. Daarom moet ik dit jaar afscheid nemen van het NPN bestuur. Voordat ik in het bestuur ging had ik al een rol in de communicatie werkgroep. Ik ben destijds bij het bestuur gegaan omdat ik de doelen van NPN erg belangrijk vindt. Voor mij is het belangrijkste doel om een meer positief beeld van voedingssupplementen te schetsen. Ik wilde graag kijken of we de houding van de overheid en NGO’s ten opzichte van voedingssupplementen konden veranderen. De houding is vaak negatief, terwijl voedingssupplementen heel nuttig kunnen zijn. Daarnaast wilde ik me ervoor inzetten dat er geen regelgeving zou ontstaan die de vrije keuze van de consument beperkt.

Hoe kijk je terug op jouw periode als bestuurslid en voorzitter van NPN?

Ik vond het een hele leuke rol. Ik vond het leuk om samen te werken met mensen die iets goeds willen bereiken en dat belangeloos doen. We hebben ook samen dingen kunnen bereiken tijdens mijn periode als bestuurslid en voorzitter. Bijvoorbeeld de alternatieve bewoordingen voor de gezondheidsclaims. Daarnaast hebben we veel aan damage control kunnen doen. We hebben er vaak voor kunnen zorgen dat een beperking vanuit de regelgeving minder ernstige gevolgen had voor de branche.

Tijdens mijn voorzitterschap ben ik ook betrokken geweest bij EHPM (Europese branchevereniging). Die rol heeft mij ook meer kennis en inzichten gebracht. Dat was een leuke bijkomstigheid. Soms waren er wel dossiers die heel technisch waren maar gelukkig zitten er ook veel kundige mensen in het EHPM bestuur. Ik mag na mijn afscheid van het bestuur namens NPN deel uit blijven maken van het EHPM bestuur in de rol van penningmeester.

Waar ben je het meest trots op dat je als bestuurslid en voorzitter van NPN hebt bereikt?

Veel dingen die zijn bereikt komen niet direct uit eigen koker. Denk bijvoorbeeld aan de supplement van het jaar verkiezing. Daarin hebben veel andere mensen het werk verricht. Vanuit mijn eigen rol ben ik er trots op dat ik er aan bij heb gedragen dat het bestuur een goede samenstelling en energie heeft. Zo wordt er veel positieve input geleverd op projecten. Daarnaast ben ik trots op de manier waarop het bestuur samenwerkt met het bureau. Ik heb er altijd voor gepleit om het bureau veel verantwoordelijkheid en autonomie te geven. Dat draagt bij aan het werkplezier voor iedereen. Kort samengevat vond ik het een eer om te mogen doen.

Wat is het belangrijkste dat NPN volgens jou uitdraagt?

Naar mijn idee draagt NPN het meest uit dat er expertise is op de raakvlakken van de technische kant van voedingssupplementen en de regelgeving. Daar hebben we bij NPN echt veel verstand van. NPN leden zijn zich vooral bewust van de gezondheidsvoordelen, terwijl andere stakeholders zich vooral bewust zijn van de mogelijke risico’s. NPN is goed in het bewaken van de balans tussen nut en veiligheid. Er worden geen dingen gezegd die een hele dunne onderbouwing hebben, maar we slaan ook niet op tilt bij milde bijwerkingen. We geven inzicht in het standpunt van beide kanten.

Daarnaast laat NPN zien dat het een volwassen industrie is en pakt haar verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het maken van waarschuwingsteksten, zich bezighouden met riskmanagement en input geven op wetsvoorstellen. Daar ligt vooral een grote rol bij het NPN bureau en de Technische Commissie. Dat is echt een poel van kennis, wat helpt om aan tafel te komen bij overheden. NPN blinkt daar echt in uit.

Wat is volgens jou het meest waardevolle aan een NPN-lidmaatschap?

NPN zit aan tafel bij topambtenaren en ministeries. Als dingen echt impactvol worden voor de industrie dan kan NPN belangrijke dingen binnen halen, zoals een bepaalde uitzondering, concessie of uitverkoopregeling. Daarnaast kan NPN bij specifieke casussen de branche ondersteunen, denk aan contaminanten of duale status. Ook als er al impactvolle wetgeving is kan NPN compromissen sluiten met de overheid en zo economische schade beperken. Voor mij is dat echt het meest waardevolle wat NPN te bieden heeft.  

Wat is je favoriete ingrediënt voor een voedingssupplement, en waarom?

Ik denk dat dat voor mij vitamine D is. Met name vanwege de combinatie dat het heel erg betaalbaar is en de sterke wetenschappelijke onderbouwing. Vitamine D is nuttig van de wieg tot het graf. In elke levensfase is het cruciaal voor een ander deel van de lichaamsprocessen.